ZBRANĚ

UPOZORNĚNÍ
Následující stránky jsou určeny pouze odborníkům a podnikatelům v oblasti střelných zbraní.
Potvrzuji, že patřím do této cílové skupiny.

STŘELIVO

UPOZORNĚNÍ
Následující stránky jsou určeny pouze odborníkům a podnikatelům v oblasti střelných zbraní.
Potvrzuji, že patřím do této cílové skupiny.

PYROTECHNICKÝ PRŮZKUM

 

Kerberos Trade s.r.o.

Zbraně & prodej zbraní

Střelivo & prodej střeliva

  • náboje prvi partizan, Wininchester
  • nábojnice Barnaul
  • nábojnice CCI, Blazer, Geco
  • náboje Federal Premium
  • munice, náboje a střelivo
 

Kerberos Trade s.r.o. působí na trhu zbraní již řadu let. Zabývá se nejen prodejem loveckých a sportovních zbraní, střeliva, příslušenství, nýbrž i likvidací zbraní, nepoužité munice, včetně kompletního pyrotechnického průzkumu lokalit - vyhledávání nevybuchlé munice a její následné likvidace dle zákonných úprav.

Velmi rádi Vám na požádání zašleme aktuální ceník a dodatečné informace. Současně připojujeme poznámku, že stránky jsou určeny pro odborníky a podnikatele v oblasti zbraní a munice. V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na Kerberos Trade s.r.o.

 

Zbraně a munice

Střelnými zbraněmi rozumíme zařízení s vnitřní schopností vyvíjet tlak vypuzující střelu po balistické křivce. Municí označujeme veškeré výbušniny: granáty, nálože, střely různého chemického složení, nejčastěji slitiny pevných a inertních kovů, s vlastní fyzikální charakteristikou a způsobem užití, s morfologií a typologií.

Dobrý sluha, zlý pán.

Zbraně bývají předmětem nelegálního a nekalého obchodu. Ovšem Kerberos Trade s.r.o. zachází se zbraněmi striktně dle zákona a nejlepšího morálního vědomí. Stejně jako u ohně platí, že zbraně jsou dobrý sluha, ale zlý pán.

Kategorie zbraní a střeliva

Kategorie zbraní, střeliva a doplňků zbraní stanovuje zákon č.119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních) v platném znění. Ve svých paragrafech 3 až 7 rozděluje zbraně a střelivo do čtyř kategorií označených písmeny A až D. Dále jednotlivé kategorie člení do skupin zbraní a střeliva, které jsou charakterizovány konkrétními technickými parametry.

Rozdělení zbraní a střeliva do kategorií zákonem o zbraních má za cíl rozlišit zbraně a střelivo podle stupně jejich společenské nebezpečnosti, přičemž zbraně a střelivo kategorie A jsou považovány za společensky nejnebezpečnější. Současně je tímto zákonem stanoven způsob nabývání zbraní a střeliva kategorií A až D do vlastnictví, ale i režim držení a nošení zbraní a střeliva.

Zbraně včetně příslušenství

Kerberos Trade s.r.o. nabízí prodej sportovních a loveckých zbraní, včetně příslušenství - optiky, přípravků k údržbě zbraní, pouzder.

Ničení zbraní probíhá dle přísných zákonných úprav jednotným postupem - odstraněním úderného mechanizmu a demontáží veškerých částí, následnou recyklací. Během ničení dojde k úplné destrukci zbraně.

Znehodnocování zbraní podle zákona narozdíl od ničení, zachová tělo zbraně, vyjma úderného mechanizmu, mechanické části zbraně jsou znehybněny zatavením a hlavňová část zpilována tak, aby nemohlo dojít k výstřelu munice. Zbraň se stane nefunkční, ovšem efektní maketou - trofejí či vzpomínkou lovce na nejlepší kusy jeho sbírky.

Munice, náboje a střelivo

Munice je vžité označení nábojů střelných zbraní. Kerberos Trade s.r.o. prodává cvičné náboje, kulové náboje, brokové náboje a speciální náboje. Navíc je zde možnost objednat odlišné druhy nábojů po předchozí dohodě.

Ničení střeliva, respektive munice, probíhá odborným odstraněním výbušné části a její následné bezpečné likvidaci, demontáží všech životu nebezpečných prvků a recyklací kovových slitin.

Znehodnocování střeliva zachovává tvar náboje, ovšem bez mechanizmu a pyrotechnické nálože uvnitř. Znehodnocené střelivo již nelze užít původním způsobem.

Pyrotechnický průzkum

Na našem území se pravidelně nacházejí kusy nevybuchlé munice, která je obzvláště nebezpečná. Působení přírodních podmínek značně narušuje obal, střelivo se stává nestabilním s nepředpokládatelným chováním.

Kovové těleso kolem sebe vytváří elektromagnetické pole; pokud je toto pole detekováno přístrojem pro pyrotechnický průzkum, místo bývá označeno praporkem k snadné lokalizaci pyrotechnickými pracovníky.

Kerberos Trade s.r.o. zajišťuje pyrotechnický průzkum otypovaných lokalit s možností výskytu ložisek nevybuchlé munice z období I. a II. světové války, prohlídky pozemků a objektů po působení vojsk Varšavské smlouvy v letech 1968 až 1990.

Zajištění nevybuchlé munice spočívá v odstranění rizika svévolného výbuchu. Následné ničení munice, nejčastěji kontrolovanou explozí v odlehlém místě, má za následek kompletní destrukci nalezené munice.

Historické zbraně

Historické zbraně vynikají svou historickou hodnotou, dokazují technickou vyspělost doby, jsou obdivovány pro mistrné řemeslné zpracování. Nebývají funkční, čímž se zabraňuje jejich případné zneužití v soukromých sbírkách.

V historických zbraních vynikají zbraně vojevůdců a panovníků svou zdobností, provedením, materiálem a jedinečnou aurou úcty vyzařující z každé zbraně.

Kerberos Trade s.r.o. nabízí kompletní sortiment přípravků pro údržbu a péči historických zbraní. Více...

Lovecké zbraně

Lovecké zbraně jsou přímo určeny k lovu, tedy k skolení zvířat k tomu určených, za účelem regulace stavů zvěřiny na areálním území, či k ukončení trápení zraněných kusů. Lovecké zbraně překvapují díky využití lehkých, leč pevných a odolných slitin, svou lehkostí, snadnou ovladatelností a precizním zaměřovacím systémem.

Držení lovecké zbraně, jako každých funkčních i znehodnocených zbraní, je upravováno zákonem č.119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních) v platném znění.

Kerberos Trade s.r.o. nabízí kompletní sortiment přípravků pro údržbu a péči loveckých zbraní. Více...

lovecká zbraň Marlin

Perkusní zbraně

Systém perkusních zbraní byl patentován v roce 1807, zaváděn v armádách ve 20. a 30. letech předminulého století.

Do perkusních zbraní se sypal střelný prach zepředu do hlavně, zachycoval se v jejím dolním konci, kde byl později zapálen roznětkou, například detonační kapslí či zápalkou s trhavou složkou, na niž narazil kladívkový kohoutek.

Náraz kladívkového kohoutku provedl zápal střelného prachu a výstřel náboje, která by sama od sebe nemohla být vystřelena, neboť ještě neobsahovala vnitřní ústrojí k zážehu střelného prachu.

perkusní zbraň Davide Pedersoli

Perkusní zbraně vytlačily v 60. letech zadovky, zbraně se zadním nárazovým mechanizmem.

Držení perkusní zbraně, jako každých funkčních i znehodnocených zbraní, je upravováno zákonem č.119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních) v platném znění.

Kerberos Trade s.r.o. nabízí kompletní sortiment přípravků pro údržbu a péči perkusních zbraní. Více...