Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží zveřejněného na webu www.kerberostrade.cz. a jsou platné pro všechny smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím, přičemž se řídí zejména platnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „občanský zákoník“), dále pak v případě, že je kupujícím spotřebitel ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění, případně je-li předmětem smlouvy zboží, které podléhá právnímu režimu zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (dále jen jako „zákon o zbraních“), též tímto zákonem v platném znění.

Prodávající není provozovatelem maloobchodu prostřednictvím firemní prodejny ani e-shopu, webové stránky prodávajícího mají pouze informativní charakter poskytující základní přehled prodávajícím nabízeného zboží. Bližší informace ohledně možnosti dodání a aktuální ceny zboží jsou prodávajícím poskytovány telefonicky nebo e-mailem, objednávky prodávající přijímá pouze v písemné podobě nebo e-mailem.

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky pro dodávku zboží zveřejněné prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího – obchodní společnosti Kerberos Trade spol. s r.o. se sídlem Lidická 1, 742 83 Klimkovice (IČ: 267 88 055, DIČ: CZ 267 88 055), spisová značka: C26276 uvedená u Krajského soudu v Ostravě a kupujícího.

Kupujícím se podle okolností rozumí buďto spotřebitel definovaný v §419 občanského zákoníku, nebo podnikatel definovaný v §420 odst. 1 občanského zákoníku.

Níže uvedené obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání objednávky.

Tyto obecné Obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2017


Objednávka, předmět smlouvy a uzavření smlouvy

Všechny objednávky uskutečněné kupujícím jsou považovány za závazné. Učiněním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, umístěnými na webu www.kerberostrade.cz a že s nimi souhlasí.

Podmínkou platnosti objednávky kupujícího je odeslání objednávky psané volnou formou prostřednictvím e-mailu nebo písemně s uvedením názvu požadovaného zboží, včetně jeho množství a uvedením jména, příjmení, adresy dodání a telefonního kontaktu.

Kupující odesláním objednávky prostřednictvím e-mailu nebo písemně stvrzuje prodávajícímu, že akceptuje veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.

Předmětem smlouvy je dodávka zboží uvedeného v objednávce zaslané kupujícím prodávajícímu, jehož popis, technické údaje s parametry a funkce jsou uvedeny přímo v objednávce nebo jsou stanoveny v technických údajích výrobce uvedených v příbalovém letáku (návodu k obsluze). Váhy, rozměry, výkony, kapacita a další údaje uvedené na webových stránkách www.kerberostrade.cz, v katalozích, prospektech nebo jiných poskytnutých tiskovinách vycházejí z údajů výrobců. Výrobce si však vyhrazuje právo učinit technické změny na výrobku, za což prodávající nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré informace jsou uváděny na základě aktuálně dostupných údajů od dodavatelů nebo jiných smluvních partnerů. Kupující má právo vznést dotaz, týkající se ověření údajů o konkrétním zboží. Obrázky u některých výrobků mohou být pouze ilustrační.

Uskutečněná objednávka je návrhem na uzavření smlouvy, prodávající však není povinen návrh akceptovat. Kupní smlouva, jejíž nedílnou součástí jsou tyto obchodní podmínky, vzniká  v okamžiku potvrzení akceptace objednávky ze strany prodávajícího nebo odesláním objednaného zboží kupujícímu nebo uhrazením závdavku na objednané zboží dle požadavku prodávajícího. Při uzavírání smlouvy za použití elektronických prostředků musí potvrzení objednávky obsahovat veškeré zákonem předepsané údaje v souladu s ustanovením §1811 odst. 2 a §1820 občanského zákoníku. Místem dodání je adresa, kterou kupující uvádí v objednávce. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího teprve okamžikem zaplacení kupní ceny na účet prodávajícího.

Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán.


Závdavek na objednané zboží

V cenově náročnějších případech a v případě, je-li objednané zboží kupujícímu zhotovováno výrobcem na zakázku, si prodávající vyhrazuje právo podmínit plnění objednávky úhradou peněžního závdavku kupujícím, a to v přiměřené lhůtě určené prodávajícím, v souladu s § 1808 a násl. občanského zákoníku.

Jestliže byl kupujícím složen závdavek a kupující si objednané zboží nevyzvedne a neučiní tak ani na základě následné výzvy v dodatečné lhůtě 30 dnů od jejího obdržení, považuje se takové jednání kupujícího za nesplnění dluhu kupujícího z příčiny na jeho straně a prodávající je v takovém případě oprávněn si závdavek ponechat. § 1808 odst. 2, věta druhá, a § 1809, věta za středníkem, občanského zákoníku.


Možnosti nákupu a způsob dodání zboží

a) zboží volně prodejné – lze obdržet na dobírku prostřednictvím České Pošty nebo formou osobního odběru.

b) zboží volně prodejné osobám starším 18 let způsobilým k právním úkonům (svéprávným), dle zákona o zbraních, tzn. zbraně kategorie D,  lze obdržet na dobírku prostřednictvím České Pošty nebo formou osobního odběru. Zboží bude zasláno pouze do vlastních rukou. Při převzetí zboží bude ověřena totožnost a věk na základě předloženého občanského průkazu.

c) zboží podléhající ohlášení nebo povolení, dle zákona o zbraních lze obdržet pouze prostřednictvím osobního odběru. Osobní odběr zboží je možný po předchozí domluvě v sídle prodávajícího, po předložení platného zbrojního průkazu, občanského průkazu a rozhodnutí (nákupního povolení) v případě nákupu zbraně kategorie B a po předložení platného zbrojního průkazu a občanského průkazu v případě nákupu zbraně kategorie C. Po vzájemné dohodě je možné dovézt zboží na adresu určenou kupujícím.

Osobní odběr zboží je možný jen po předchozí domluvě kupujícího s prodávajícím. Kupující bude vyrozuměn o možnosti odběru zboží – místu a termínu.
Kupující bude prodávajícím upozorněn na skutečnost, o jaký druh zboží se jedná.


Dostupnost  zboží a dodací lhůta

Seznam zboží na stránkách www.kerberostrade.cz funguje jako katalog standardně dodávaného zboží. Prodávající žadateli nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží uvedených na webu. Dostupnost zboží bude žadateli potvrzena vždy až na základě poptávky kupujícího.

Dodací lhůta je kupujícímu sdělena prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo ústně. V případě, že požadované zboží není skladem, kupující bude prodávajícím o této skutečnosti informován. Poskytnuté informace o dostupnosti zboží, které není skladem, jsou pouze orientační a vyjadřují termín dodání běžně dostupného zboží. V případě změny v termínu dodání bude kupující opět informován prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo ústně.

Zboží, které je skladem (volně prodejné a volně prodejné od 18 let) je odesláno zpravidla do týdne po obdržení objednávky. Zboží je dopravcem doručeno do 1-2 dnů od odeslání.


Zrušení objednávky

Kupující může bez udání důvodu zrušit objednávku až do potvrzení objednávky prodávajícím.

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření smlouvy (po potvrzení objednávky prodávajícím) je možné pouze po předchozí dohodě prodávajícího a kupujícího a to za podmínek, které si vzájemně sjednají.

Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chybně uvedené ceny.


Cena zboží a platba

Ceny uvedené na webových stránkách www.kerberostrade.cz  jsou platné ke dni objednání zboží. V případě změn kurzu, výrazné inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží si prodávající vyhrazuje právo změn uvedených cen. Změny cen jsou vždy průběžně uváděny v aktualizaci ceníků.          

Prodávající si také vyhrazuje právo na opravu cen zboží před odesláním a to v případě, zjistí-li, že zboží bylo nabízeno za chybnou cenu. Je však povinen kupujícího o správné ceně informovat a kupující musí s úpravou ceny písemně souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření smlouvy a objednávka bude prodávajícím zrušena.  Pouze po úplném uhrazení zboží může kupující zboží převzít. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na adresu dodání, kterou určil kupující. Možnosti úhrady objednaného zboží jsou dobírkou, bankovní převodem nebo v hotovosti.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


Poštovné, balné a dopravné

Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty, službou Balík do ruky nebo Doporučený dopis a to pouze v rámci ČR. Poštovné bude účtováno dle platných tarifů České pošty, v závislosti na ceně, hmotnosti a požadované službě objednaného zboží:

Při objednávce zboží do 700,-Kč a rozměrech splňujících podmínky odeslání službou Doporučený dopis 100,- Kč.

Při objednávce zboží nad 700,-Kč a rozměrech splňujících podmínky odeslání službou Balík do ruky od 160,- Kč.

U zásilek, které vyžadují zvláštní zacházení a ochranu před poškozením, je kromě poštovného účtováno také jednotné balné 50,-Kč.

Ke každé zásilce bude přiložen daňový doklad.

Při dovozu zboží na místo určené kupujícím si prodávající účtuje dopravné ve výši 200,- Kč.

Ceny poštovného, balného a dopravného jsou uvedeny včetně DPH.


Převzetí zboží prostřednictvím dopravce

Kupující je povinen při převzetí zboží od dopravce zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě zjištění jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě zjištění porušení obalu, nasvědčujícího o neoprávněném vniknutí do přejímané zásilky, nemusí kupující zásilku od dopravce převzít. Skutečnost, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti (byla bez mechanického poškození) stvrzuje kupující podpisem dodacího listu dopravci. Na případnou pozdější reklamaci týkající se porušení obalu zásilky vinou dopravce nemůže být brán zřetel.


Vrácení zboží a odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Kupující, pokud je spotřebitelem, má v souladu s § 1829, odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku do 14 dnů od převzetí zboží, jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, případně jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Kupující bere na vědomí, že v souladu s § 1837 občanského zákoníku takto nemá právo odstoupit od smlouvy a vrátit zboží v případě, kdy je zboží vyhotoveno přímo na základě jeho požadavků a specifikací formou díla, případně upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu.

Před odesláním vráceného zboží na adresu prodávajícího je nutné zaslat prostřednictvím e-mailu nebo písemně formální odstoupení od smlouvy. Vzorový formulář je možné nalézt zde http://www.coi.cz/userdata/files/dokumenty-ke-stazeni/odstoupeni-od-smlouvy-formular.docx.

Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být prokazatelně odesláno prodávajícímu nejpozději poslední den zákonné 14 denní lhůty, a to na adresu prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího.

Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 kalendářních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že se kupující rozhodne zboží vrátit, musí ho nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování poslat zpět prodávajícímu.

Zaslání a vrácení zboží zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli. Vrácené zboží musí být zasláno formou doporučeného balíku nebo Balíkem do ruky.

Ve lhůtě deseti 10 dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno, či částečně spotřebováno.

Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží vráceny formou, na jaké se kupující domluví s prodávajícím a to nejpozději do 14 kalendářních dnů po obdržení podepsaného dobropisu, který je na adresu kupujícího odeslán po fyzickém obdržení a překontrolování zboží.

Kupující bere na vědomí, že v souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku ponese náklady spojené s navrácením zboží, a to i jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

Záruka a reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího a v záruční době na něj uplatňuje kupující práva z odpovědnosti za vady.

V souladu s § 2165 občanského zákoníku je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí (tzv. záruční doba).. U použitého zboží je možno uplatnit právo z vadného zboží nejpozději do 12 měsíců od převzetí kupujícím. Pokud záruční doba není uvedena v popisu zboží, záručním listu, nebo na daňovém dokladu, její délka se řídí platným zněním občanského zákoníku. V případě, že k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží kupujícímu. Pokud záruční list k danému výrobku neexistuje, slouží kupujícímu jako záruční list daňový doklad (faktura, dodací list). Pro účely případné reklamace je kupující povinen si tento doklad i obal od zboží po celou dobu záruční lhůty uschovávat.

Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi.

Kupující je povinen si zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí jak předání zboží přepravcem (Česká pošta), tak i osobní převzetí v provozovně prodávajícího.

Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po převzetí a provedení prohlídky dodaného zboží všechny zjištěné vady.

Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu dodaného zboží s údaji uvedenými na faktuře či dodacím listu je povinen kupující podat o této skutečnosti zprávu prodávajícímu nejpozději následující pracovní den po převzetí.

Kupující musí oznámit prodávajícímu veškeré zjištěné vady prostřednictvím e-mailu nebo písemnou formou na adresu prodávajícího. V tomto oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, jejich charakteristiku a projevy a musí také uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje.

V důsledku vady zboží kupující může uplatnit dále uvedené nároky: jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může požadovat výměnu věci nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo právo od smlouvy odstoupit. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a kupující nepožaduje výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

K reklamaci musí kupující předložit záruční list, pokud byl vystaven, a dále doklad o zakoupení zboží u prodávajícího (faktura nebo dodací list) a zajistit dodání reklamovaného zboží zpět prodávajícímu.

Sdělení o reklamaci a veškeré potřebné údaje týkající se reklamace zašle kupující prostřednictvím e-mailu na adresu: obchod@kerberostrade.cz nebo písemnou formou na adresu: Kerberos Trade s.r.o., Lidická 1, 742 83 Klimkovice.

Umožňují-li to právní předpisy, je kupující oprávněn reklamované zboží zaslat jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu firmy Kerberos Trade s.r.o., Lidická 1, 742 83 Klimkovice. O této skutečnosti je však nutné prodávajícího předem informovat. V případě reklamovaného zboží, které nelze zaslat prostřednictvím dopravce, se na době a způsobu předání zboží kupující s prodávajícím dohodnou telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

Prodávající, případně dodavatel či výrobce, posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po tomto posouzení vyrozumí kupujícího telefonicky, prostřednictvím e-mailu nebo ústně o způsobu vyřízení reklamace.

Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese prodávající.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním a běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku a jeho nesprávným skladováním.

Jestliže je kupujícím spotřebitel, pak v souladu s ustanovením § 19 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a je důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího.

 

Ochrana osobních údajů

Ochranu osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, upravuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Prodávající během obchodní spolupráce s kupujícím vyžaduje poskytnutí některých nutných osobních údajů. Jedná se o údaje nutné k odeslání zboží, převzetí zboží nebo k objednávce zboží na zakázku a k plnění zákonných povinností prodávajícího coby držitele zbrojní licence; těmito osobními údaji jsou: jméno a příjmení, číslo občanského průkazu, adresa bydliště (ulice, město, PSČ), telefonní kontakt, e-mailová adresa a údaje vyplývající z dokladů dle zákona č. 119/2002 Sb., v platném znění.

Během spolupráce kupujícího s prodávajícím jsou shromažďovány údaje o objednávce zboží. Tyto jsou ukládány v zabezpečené databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.

Osobní data kupujícího jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným dalším subjektům s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk a dopravu, kterými jsou např. banky nebo přepravce (to však vždy jen pouze v rámci jedné konkrétní platby anebo při využití služeb dopravce). Dále pak oprávněným kontrolním orgánům. Tato data nejsou poskytována jiným marketingovým, reklamním, ani dalším společnostem.

Kupující výslovně souhlasí s tím, že prodávajícímu poskytne své osobní údaje v rozsahu nezbytném a souhlasí s jejich použitím kupujícím dle výše uvedených ustanovení.

 

Řešení sporů

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Jestliže je kupující spotřebitelem, lze spory mezi prodávajícím a kupujícím řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, viz – https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce.