PPU

Firma Prvi Partizan vyrábí střelivo již přes 90 let – od roku 1928, kdy byla založena továrna v jihozápadní části Srbska, ve městě Užice, 200 km od hlavního města Bělehradu. Nyní má tři výrobní závody s více než 1000 zaměstnanci.
Prvi Partizan je moderní společností, jednou z největších tohoto typu na světě. Vyrábí více než 400 druhů puškového, pistolového a revolverového střeliva pro ruční palné zbraně.
Prvi Partizan je významným dodavatelem střeliva pro palné zbraně nejen vojenským ozbrojeným silám a policejním složkám států celého světa, ale také pro komerční sféru.
Spokojenost zákazníků, rozvoj obchodních vztahů s dodavateli a partnerství se zaměstnanci jsou strategické cíle, tvořící základnu politiky PPU. Společnost neustále sleduje potřeby svých zákazníků a vyrábí pro ně spolehlivé, přesné a bezpečné střelivo. Díky výzkumu, inovacím a oddané práci zaměstnanců firma vyvinula jeho široký sortiment.
Podstatou obchodního úspěchu PPU je vynikající kvalita dodávaných produktů. Zachování vysoké kvality je dosaženo důsledným zaváděním systému řízení jakosti ve všech fázích, od přijetí požadavků zákazníků, plánování, dodávek surovin, během výroby, finální kontroly a expedice.
Systém řízení jakosti PPU je v souladu s normami a zásadami ISO 9001: 2008 schválenou armádní kontrolou kvality – ministerstva obrany Srbské Republiky. Střelivo PPU je schváleno CIP maďarskou zkušebnou.
Prvi Partizan je výrobcem, který drží krok s nejznámějšími světovými výrobci střeliva. Střelivo Prvi Partizan je výsledkem využívání nejmodernějších technických a technologických řešení a také dlouhodobé výzkumné práce balistických odborníků. Je vyrobeno z vysoce kvalitních surovin a komponentů, pečlivě vybraných podle účelu použití.

Pistolové náboje PPU

Revolverové náboje PPU

Puškové náboje PPU

Nástřelky