OHLÉDNUTÍ ZA 11. ROČNÍKEM STŘELECKÉ SOUTĚŽE ,,OPAVSKÝ OSTROSTŘELEC“

Vážení střelci, kamarádi a přátelé střeleckého sportu a Opavského ostrostřelce zvlášť,

rok se otočil a máme za sebou 11. ročník. Tímto ročníkem vstupujeme do druhé dekády této soutěže a musím přiznat, že jsem velmi potěšen, neboť celková prestiž pomalu a hlavně stále roste.

Několik důležitých faktů: účast v jednotlivých kategoriích byla nejvyšší a nejvyrovnanější a zase o kus předčila loňský jubilejní 10. ročník. Celkový počet přihlášených se opět zvedl, byl registrován plný počet tj. 65 střelců. V konečné fázi byl počet účastníků 64 (jeden se omluvil) a to bohužel za situace, kdy jsem musel dalších 7 střelců – soutěžících odmítnout, neboť kapacity střelnice jsou omezené a kapacita 65 účastníků je zatím limitní. Píšu zatím, protože s majitelem střelnice již vedeme rozhovory o rozšíření střeleckých stavů, což by v případě úspěchu znamenalo navýšení celkového počtu účastníků o 10 střelců na celkový počet 75 startujících.

Střelecké výsledky se zlepšují a je to vidět hlavně na pravidelných účastnících soutěže, kdy jejich výkonnost se zase o kus posunula k vyšším metám. Vyšší účast vytváří zdravé konkurenční prostředí a úroveň celé soutěže. Viz výsledkové listiny v závěru prezentace k vlastnímu posouzení.

I letos byl instalovaný banner westernového městečka a prostorové kulisy, které byly vylepšeny dalšími dekoracemi, což navodilo autenticitu druhé poloviny 19. století. Toto panorama vytvořilo prostor, u kterého se nejeden střelec velmi rád a na památku s připomenutím účasti vyfotil. Kostýmy, uniformy, dekorace a všechny další doplňky umocnily skutečnost atmosféry a originalitu závodu.

Je nutné na tomto místě zmínit a zdůraznit, že v tomto charakteru závodů, jsou dobové kostýmy a doplňky základním předpokladem pro naplnění celkového duchovního poslání závodu jako historické střelby. Včetně šíření střeleckého sportu na Opavsku, jehož tradice spadá až do roku 1593. Bohužel musím přiznat, že stále někteří střelci se v této záležitosti neposunuli a výroky mnoha ostatních účastníků, ve smyslu jednoznačné povinnosti dobového oblečení jako normy připuštění k závodu, nutí k zamyšlení.

V letošním roce, tak jako v minulosti, probíhaly v rámci závodu další doprovodné akce, které tento ročník dělaly výjimečným a zase atraktivnějším. Hlavní část se týkala westernové show v podání Annie a Bleskového Jacka Beauregarda. Ukázky westernových dovedností (práce s bičem a ovládání revolverů, včetně akční střelby na pohyblivé balónky) jistě oslovily nejednoho z účastníků a podnítily chuť dosáhnout podobné dovednosti. Zájem byl mimořádný a dokresloval perfektní atmosféru celého soutěžního dne podbarveného hudbou ze známých westernů. Tímto děkujeme manželskému páru Veronice a Pavlovi Hegarovým za ztvárnění dech-beroucí exhibice „Annie a bleskový Jack Beauregard“.

Opavským ostrostřelcem pro rok 2023/2024, který vzešel z hlavního závodu se stal pan Evžen Horák, kterému srdečně gratulujeme. Převzal hlavní cenu a to perkusní vojenskou pušku Mississippy 1841. Další vítězové jednotlivých kategorií a vložených závodů jsou zveřejněny na výsledkových listinách. Věřím, že si zhlédnutím fotogalerie, výsledkových listin a případně poslechem rozhovorů rádi připomenete tyto chvíle.

Níže prezentované fotografie, videa a rozhovory jsou od vynikajících místních fotografů, kterým tímto srdečně děkuji za zpracování momentek celého soutěžního dne, jmenovitě: L. Kaluse, P. Bartoška a O. Golhové.

Velké poděkování patří jmenovitě p. Olze Golhové za mediální rozměr soutěže, zvláště za ozvučení, hudbu a interwiev se soutěžícími, které si můžete poslechnout na přiložených videích. Navíc její pomoc při operativních řešeních v rámci soutěže je nezanedbatelná.

Další a neméně vřelé poděkování patří panu J. Krečmerovi za všestrannou pomoc a pronájem střelnice, p. V. Zatloukalové za organizaci zázemí soutěže a nejdůležitějšímu člověku celé sportovní akce panu Ing. M. Duroňovi jako hlavnímu rozhodčímu.

Je nutné zmínit a sdělit poděkování i mým spolupracovníků, bez kterých by soutěž nemohla probíhat, zvláště pak panu P. Brožkovi, který velel a dbal na regule a bezpečnost soutěže v disciplínách „Malovaný Terč“ a „Staročeská Střelnice“. Významné poděkování patří panu J. Vaculovi za celkové elektronické vedení a zpracování před-soutěžních, soutěžních i po-soutěžních dat.

Největší poděkování patří firmě KERBEROS Trade s.r.o. za hlavní sponzorování celé soutěže.

Vážení přátelé, věřím, že se každý ze zúčastněných ve zveřejněném ohlédnutí najde a oživí si vzpomínky na pěkné přátelské, nicméně velmi soutěživé setkání. A pro příští rok si můžeme jen přát podobnou, neřkuli větší účast kvalitních sportovních střelců. Jak již bylo sděleno, pokud jednání a následné stavební úpravy dovolí, již v příštím ročníku bychom byli schopni přivítat až 75 střelců pro daný závod!!!

Přání pořadatele na závěr: do dalších let zachovat přátelského ducha a zároveň prestižní úroveň vrcholové soutěže s puncem originality.

Těším se opět za rok, s Vámi všemi a dalšími na shledanou!

Lubomír Šimek

 

Průběh závodu

Malovaný terč

 

Finále a vítězové

Videa

 

Výsledkové listiny

Výsledky jsou také ke stažení >ZDE<