Revolvery - Dvojčinné (SA/DA)

Revolver S&W Mod. 686 – Target Champion r. .357Mag., hlaveň 6″

Revolver S&W Mod. 686, r. .357 Mag., hlaveň 4″, pažbičky CTC