Pozvánka na 4. ročník prestižní soutěže Opavský ostrostřelec 2016

Pozvánka na 4. ročník střelecké soutěže

 

„OPAVSKÝ OSTROSTŘELEC“

 

ve střelbě z perkusních předovek, perkusních zadovek, jednoranových nábojových pušek a westernových opakovacích pušek

 

 Soutěž je věnována ke 140. výročí bitvy u Little Big Hornu 25.06.1876

opavsky-ostrostrelec-obrazek 

 

 • Místo konání: Střelnice SSK Ostroj Opava (Olomoucká ulice – naproti Kauflandu, ihned za areálem Slezské nemocnice odbočka vpravo, cesta k zahrádkářským koloniím)
 • Datum konání: 22. října 2016 – sobota
 • Zahájení střelby v 9.30 hodin, zápis možný do zahájení střelby (prezentace od 8.30 hod.)
 • Soutěže se mohou zúčastnit střelci z řad veřejnosti
 • Střelecké pomůcky (ochrana zraku a sluchu) jsou povinné – pozorovací dalekohled  je povolen
 • Startovné:  350,- Kč (v ceně startovného je zahrnuto teplé jídlo, moučník, nealko pivo, káva, čaj a střelba na malovaný terč). Kupóny pro vyzvednutí hlavního jídla obdrží každý střelec při registraci a zaplacení startovného. V případě, že bude střelec chtít zajistit jídlo i pro svůj doprovod, je nutné tuto skutečnost sdělit předem do přihlášky. Cena obědu pro nestřelce je 100,-Kč/osobu. Talíř + příbor s sebou.
 • Poslední termín pro zaslání přihlášek: 10.10.2016
 • Dobové oblečení nebo alespoň jeho doplňky jsou vítány. Není povoleno maskáčové oblečení.
 • Akce bude probíhat za každého počasí, střelecká stanoviště jsou krytá, dobré zázemím včetně toalet
 • Rozhodčí: Miroslav Panák a Ing. Martin Duroň
 • Správce střelnice: Vlasta Zatloukalová
 • Před zahájením závodu budou střelci seznámeni s bezpečnostními zásadami a provozním řádem střelnice
 • Všichni střelci budou startovat na vlastní nebezpečí a budou zodpovědni za způsobené škody.

 Přihlášky a případné dotazy zasílejte na e-mail: opavskyostrostrelec@gmail.com. Kontaktní osoby: 739 374 364 (Roman Klemisch), 603 454 397 (Lubomír Šimek)

 

STŘELBA V KATEGORIÍCH:

Perkusní předovky – pouze perkusní pušky a jejich repliky, jejichž vznik je datován nejpozději do konce 19.století. Nejsou povoleny moderní předovky typu In-line,Vortek, Evolution apod. Jsou povoleny všechny perkusní pušky nabíjené ústím hlavně, bez ohledu na ráži. Jsou povolena pouze mechanická mířidla, dioptry a tunely taktéž.

Perkusní zadovky a jednoranové nábojové pušky – u perkusních zadovek jsou povoleny všechny perkusní zadovky bez ohledu na ráži. Jsou povolena pouze mechanická mířidla, dioptry a tunely taktéž. U jednoranových nábojových pušek jsou povoleny zbraně a nebo repliky originálů vyrobených do r. 1890 včetně ráží, jejichž vznik je datován do r. 1890. Nejsou povoleny ráže vyvinuté po tomto datu. Jsou povolena pouze mechanická mířidla, dioptry a tunely taktéž.

Westernové opakovací pušky
– jsou povoleny pouze westernové opakovací pušky do r. 1894 nebo jejich repliky schválené SASS, na pistolové a revolverové náboje se středovým zápalem. Jsou povolena pouze mechanická mířidla, dioptry a tunely taktéž.

V každé kategorii musí závodit nejméně 5 střelců, jinak bude sloučena (týká se to zejména perkusních zadovek – sloučení s předovkami)

Každý účastník se bude moci zapsat pouze do jedné z kategorií a s vybranou zbraní absolvuje celý závod, včetně střelby na malovaný terč. Není dovoleno v průběhu závodu měnit zbraně.

Řešení závad při střelbě : závady si každý střelec řeší samostatně na svém střeleckém místě a v čase určeném pro střelbu v dané kategorii za dodržení všech bezpečnostních opatření. V případě větších nebo neodstranitelných závad střelec střelbu ukončí a vyčká pokynů řídícího střelby.

 

PŘEDMĚTEM ZÁVODU JE:

1. Mířená střelba na tři druhy terčů (Mezinárodní 50/20, York a Orel)
2. Střelba na malovaný terč
(vložená disciplína)

Střílí se dle pravidel sportovní střelby a níže uvedených  propozic.

1. Mířená střelba na tři druhy terčů (hlavní závod)

Mířená střelba na pistolový mezinárodní terč 50/20
Střelba na vzdálenost: 50m, 10ran ve stoje a bez opory.
V čase:   Perkusní předovky: 15minut/ terč
Perkusní zadovky a jednoranové nábojové pušky: 10min/terč
Opakovací pušky: 8minut/ terč
Střelci mají povoleny pozorovací dalekohledy. Hlášení zásahů střelci jinou osobou není povoleno.
Na každý terč se střílí bez nástřelu.

Mířená střelba na terč York
Střelba na vzdálenost 50m, 10ran ve stoje a bez opory.
V čase:   Perkusní předovky: 15minut/ terč
Perkusní zadovky a jednoranové nábojové pušky: 10min/terč
Opakovací pušky: 8minut/ terč
Střelci mají povoleny pozorovací dalekohledy. Hlášení zásahů střelci jinou osobou není povoleno.
Na každý terč se střílí bez nástřelu.

Mířená střelba na terč Orel
Střelba na vzdálenost 50m, 10ran ve stoje a bez opory.
V čase:   Perkusní předovky: 15minut/ terč
Perkusní zadovky a jednoranové nábojové pušky: 10min/terč
Opakovací pušky: 8minut/ terč
Střelci mají povoleny pozorovací dalekohledy. Hlášení zásahů střelci jinou osobou není povoleno.
Na každý terč se střílí bez nástřelu.

2. Střelba na malovaný terč (vložená disciplína)
Tato bude probíhat souběžně s hlavním závodem. Každý střelec má jeden výstřel. Střelec, jehož zásah bude nejblíže  znázorněného středu, terč získává.

Protesty do 15 minut po zveřejnění výsledků s vkladem ve výši startovného do rukou rozhodčího. Při zamítnutí protestu propadá vklad ve prospěch pořadatele.

 

FINÁLE:
Výsledky ze všech tří terčů se sčítají a z každé kategorie vzejde tudíž jeden vítěz, který postupuje do finálního klání. Každý z finalistů si vytáhne hrací kartu. Střelec, jehož hrací karta bude mít nejvyšší bodovou hodnotu vybírá pro všechny tři finalisty shodný terč pro finálový rozstřel. Každý z finalistů vystřelí 3 rány v maximálním čase 6 minut. Z tohoto klání vzejde jediný vítěz
–  Opavský ostrostřelec –

 

 

 H O D N O C E N Í :
BUDE VYHLÁŠEN: hlavní vítěz „Opavský ostrostřelec“ – 1. místo a střelci, kteří zaujali 2. a 3. místo.

VĚCNÉ CENY: věcné ceny + diplomy a prestižní medaile obdrží všichni tři finalisté.

 

1. Hlavní vítěz kromě titulu „Opavský ostrostřelec pro období 2016/2017“ obdrží perkusní pistoli Kentucky firmy Davide Pedersoli

davide-pedersoli-logo

 pistol kentucky - davide pedersoli 

 

 2. Finálový střelec na 2. pozici obdrží : Zápalky dle vlastního výběru (1000ks zápalek RWS No. 1075 Plus nebo 1000ks zápalek RWS No. 1081 nebo 900 ks zápalek SP Fiocchi nebo 900 ks zápalek Fiocchi LP)

3. Finálový střelec na 3. pozici obdrží: Zápalky dle vlastního výběru ( 500ks zápalek RWS No. 1075 Plus nebo 400ks zápalek RWS No. 1081 nebo 450ks zápalek SP Fiocchi nebo 450ks zápalek Fiocchi LP)

 

 

Hlavní sponzor soutěže :

logo
www.kerberostrade.cz

 

 Hodně štěstí, pevnou ruku a bystré oko všem soutěžícím!

 

 

 

 


V případě dotazů týkajících se možností dodání a aktuální prodejní ceny Vámi vybraného produktu nás neváhejte kontaktovat.

 

  E-mail *

  Jméno a příjmení

  Tel. kontakt *

  Dotaz se týká produktu

  Text zprávy *