,,Zmrzlá ruka“ 2017

      

Závod ve střelbě Perkusní puškou
spojený s představením novinky firmy Davide Pedersoli
Pěchotní pušky Lorenz vz. 1854 / II r. 13,9 mm

 

Termín konání: neděle 26.11.2017 na střelnici AVZO Budišov nad Budišovkou. Zahájení střeleb v 10hod.

Registrace: od 9.30 – 10hod. na střelnici nebo předem na bape@razdva.cz nebo mob. 739 040 081 p. Petr Bartošek

Organizační výbor:   ředitel závodu a řídící střelby: Petr Bartošek; hlavní rozhodčí: Ing. Martin Duroň; rozhodčí: Miroslav Panák

Druh soutěže: střílí se 7 + 8 ran na 2 mezinárodní terče 50/20 v čase 30 min, na vzdálenost 50m. Pokud bude shodný výsledek, bude následovat rozstřel 5 ran ve stoje a bez opory

Způsob střelby: poloha libovolná, i s oporou dle výběru střelce

Zbraně:perkusní puška –  předovka bez ohledu na ráži

Hodnocení:  hodnotí se součet bodů v obou terčích.

Hlavní cena: karton sektu

Občerstvení: westernový guláš

Startovné: jednotné 100,-Kč

První pomoc:  zabezpečena ve zdravotnických zařízeních měst Budišov n/Budišovkou a Vítkov

Bezpečnost: střelba  dle pravidel. Každý účastník při presentaci potvrdí, že se seznámil s provozním řádem střelnice (je na střelnici vyvěšen). Prokáže se OP. Na střeleckých stanovištích (v boxech) budou pouze účastníci a rozhodčí. Zbraně je možno nabíjet až na střeleckých stanovištích dle pokynů řídícího střelby.

Zákazy: zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm na střelišti; podávání a požívání alkoholu a alkoholických nápojů ráno před soutěží a v průběhu soutěže pro všechny přítomné na střelnici; kouření ve střeleckých boxech; fotografování s bleskem ve střeleckých boxech; bez kontroly opustit palebnou čáru se zbraní; dále dle provozního řádu střelnice a pokynů řídícího střelby.

Organizační: účast v soutěži bude umožněna i pořadatelům a organizátorům soutěže. Uzávěrka přihlášek před započetím střelby poslední směny. Protesty lze podat u ředitele závodu, nejpozději do ukončení soutěže, společně s kaucí   500,- Kč


Fota z předchozích ročníků akce: 

 

Mimořádná akce
Poprvé v ČR dojde k představení horké novinky firmy Davide Pedersoli – modelu Pěchotní pušky Lorenz vz. 1854 / II r. 13,9 mm
Více  zde