Pozvánka na střeleckou soutěž ,,O starostův dort“ 2018

Střelecký klub AVZO Budišov nad Budišovkou Vás srdečně zve v sobotu 24.11.2018 ke střelecké soutěži na 6 různých otočných terčů „O STAROSTŮV DORT “   města Budišov nad Budišovkou     

                                                

Místo konání:
střelníce AVZO Budišov nad Budišovkou

Organizační výbor:   
ředitel závodu a řídící střelby: Stanislav Stuchlík
hlavní rozhodčí: Ing. Martin Duroň
rozhodčí: Miroslav Panák, Petr Bartošek

Časový program:     
8.30 prezentace                                              
9.00 zahájení střeleb
vyhlášení výsledků a předání cen – do 30 min. po ukončení poslední střelecké směny

Druh soutěže:
střelecká soutěž na 6 různých otočných terčů na 6ti stanovištích, na každý terč 6 ran v čase 30 sekund, vzdálenost 25 metrů.

Starovné:
100 Kč  pistole/revolver
100 Kč puška/karabina

Kategorie :
1. pistole a revolver ráže 6,35 mm – .45, výkonové omezení 1000 J, mechanická mířidla
2. pušky a karabiny – opakovací, samonabíjecí – civilní provedení, ráže .22 – .45, výkonové omezení 1000 J, mechanická mířidla.

Hodnocení:    
Hodnotí se součet bodů v obou disciplínách (hlavní vítěz) a každá disciplína samostatně.
Rozhodující je součet bodů z 6 různých terčů.
Při shodě následuje rozstřel na terč 50/20, čas 20 sekund na 6 ran.
Šikmé zásahy hodnoceny 0.
Přespočetná rána: pokud vedlejšímu střelci rána chybí, je hodnocena jako cizí rána navíc a odečte se z celkového počtu bodů v terči zásah nejnižší bodové hodnoty. Pokud sousedům nechybí zásahy, odečítají se nejvyšší zásahy v terči.

První pomoc: 
zabezpečena ve zdravotnických zařízeních měst Budišov n/Budišovkou a Vítkov

Bezpečnost:
každý účastník při presentaci potvrdí, že se seznámil s provozním řádem střelnice (je na střelnici vyvěšen). Prokáže se OP, ZP a průkazem zbraně. Na střeleckých stanovištích (v boxech) budou pouze účastníci a rozhodčí. Zbraně je možno nabíjet až na stanovištích dle pokynů řídícího střelby. Účastníkům bez platného ZP bude určen doprovod splňující zákonné podmínky.

Zákazy:
Podávání a požívání alkoholu a alkoholických nápojů ráno před soutěží a v průběhu soutěže pro všechny přítomné na střelnici.
Kouření ve střeleckých boxech.
Fotografování s bleskem ve střeleckých boxech.
Bez kontroly opustit palebnou čáru se zbraní.
Dále dle provozního řádu střelnice a pokynů řídícího střelby.

Organizační:
Účast v soutěži bude umožněna i pořadatelům a organizátorům soutěže.
Uzávěrka přihlášek před započetím střelby poslední směny
Protesty lze podat u ředitele závodu, nejpozději do ukončení soutěže, společně s kaucí   500,- Kč

Nejlepší výsledky ročníku 2007: pistole – p. Bohumil Shug (320 b.),  puška – p. Rudolf Václavík (338   b.)
Nejlepší výsledky ročníku 2008: pistole – p. Radim Grohol (326 b. ),  puška – p. Bohumil Shug (348 b.)
Nejlepší výsledky ročníku 2009: pistole – p. Roman Piško(323 b.), puška – p. Stanislav Lichorobiec (335 b.)
Nejlepší výsledky ročníku 2010: pistole –  p. Tomáš Kalavský(332b.), puška –  p. Rudolf Václavík (349b.)
Nejlepší výsledek ročníku  2011: pistole –  p.  Tomáš Kalavský(300b.), puška –  p. Bohumil  Shug (375 b.)
Nejlepší výsledek ročníku  2012: pistole – p.  Roman Piško (259b.), puška –  p.Bohumil  Shug (375b.)
Nejlepší výsledek  ročníku 2013:  pistole –  p.  Tomáš Kavalský(305b),  puška  – p. Antonín Kopečný(401b.)
Nejlepší výsledek ročníku  2014: pistole –   p. Jaromír Vojkůvka(245b), puška – p. Jaromír Vojkůvka(340b)
Nejlepší výsledek ročníku  2015: pistole – p. Antonín Kopečný(257b), puška —p. Antonín Kopečný(400b.)
Nejlepší výsledek ročníku  2016: pistole – p. Jaromír Vojkůvka (250b), puška – p. Antonín Kopečný(350b.) 
Nejlepší výsledek ročníku  2017: pistole – p. Karel Kubík (269b), puška – p. Antonín Kopečný(404b.) 

Fota z akce zde:
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014

 

 

AVZO p.s. Budišov nad Budišovkou děkuje za finanční podporu města Budišov nad Budišovkou