Pozvánka na soutěž ve střelbě z perkusních zbraní

Pozvánka na 12. ročník

„CELOSEZÓNNÍ  PĚTIKOLOVÉ  SOUTĚŽE “

ve střelbě z perkusních  pušek civilních,

perkusních pušek vojenských,

perkusních pistolí

a perkusních revolverů

Upozornění: Pro letošní sportovní klání je zavedena další nová kategorie, do které se mohou střelci přihlásit – jednoranová zadovka (perkusní nebo nábojová), mířená střelba na 50 m.

Disciplína „Jednoranová zadovka“ : Puška jednoranová perkusní nabíjená ze zadu, nebo nábojová na jednotný náboj s centrálním zápalem plněným černým nebo bezdýmným prachem. Repliky nebo originály zbraní vyráběné modelově do roku 1894. Ráže těchto pušek musí být min. 8mm. Napínáček, dioptrické hledí, háky na botkách pažby jsou povoleny. Nejsou povoleny optické zaměřovače v jakékoliv formě.

 

Zpříjemněte si víkend společností zkušených předovkářů a střeleckých es, zúčastňujících se republikových i mezinárodních mistrovství!

Je ctí  s nimi soutěžit…………

Je obohacující s nimi diskutovat………….

Je obdivuhodná jejich vstřícnost vůči začátečníkům……….

….Petr Bartošek, Miroslav Halabrín,  Radim Hladký, Milan Chalcař, Václav Sedláček, Zdeněk Vích….


 

 


 • Pořádající: AVZO Budišov nad Budišovkou

 • Místo konání: Střelnice AVZO Budišov nad Budišovkou ( mapa zde)
 • Datum konání 1.kolo: neděle 28/4 2019
 • Datum konání 2.kola: neděle 19/5 2019
 • Datum konání 3.kola: neděle 21/7 2019
 • Datum konání 4.kola: neděle 11/8 2019
 • Datum konání 5.kola: neděle 8/9 2018


 • Zahájení střelby: v 9.00 hodin, zápis možný do zahájení střelby (prezentace od 8.30 hod.)

 • Soutěže se mohou zúčastnit střelci z řad veřejnosti

 • Střelecké pomůcky: ochrana zraku a sluchu jsou povinné – pozorovací dalekohled  je povolen

 • Startovné:  150,- Kč  jednorázový poplatek za jednu disciplínu po celou dobu konání soutěže ( pro 5kol)

 • Občerstvení: k dispozici jsou tradiční klobásy vynikající chuti ze soukromého uzenářství, nealko, káva, čaj

 • Oblečení: libovolné. Povoleny jsou střelecké kabáty, střelecká obuv

 • Akce bude probíhat za každého počasí, střelecká stanoviště jsou krytá

 • Rozhodčí: Miroslav Panák a Ing. Martin Duroň

 • Správce střelnice: Petr Bartošek

 • Před zahájením závodu budou střelci seznámeni s bezpečnostními zásadami a provozním řádem střelnice


 • Všichni střelci budou startovat na vlastní nebezpečí a budou zodpovědni za způsobené škody

 Případné dotazy zasílejte na e-mail: bape@razdva.cz. Kontaktní osoby:  Petr Bartošek (739 040 081)


 

STŘELBA V KATEGORIÍCH:

Perkusní puška civilní –  perkusní puška civilní bez omezení ráže;  je povolen napínáček a dioptr. Možno střílet i perkusní puškou vojenskou.

Perkusní puška vojenská – perkusní puška vojenská ráže .54 nebo větší;  zbraň bez úprav, musí odpovídat své historické předloze. Není povolen napínáček ani dioptr.

Jednoranová zadovka: puška jednoranová perkusní nabíjená ze zadu nebo nábojová na jednotný náboj s centrálním zápalem plněným černým nebo bezdýmným prachem. Repliky nebo originály zbraní vyráběné modelově do roku 1894. Ráže těchto pušek musí být min. 8 mm. Napínáček, dioptrické hledí, háky na botkách pažby jsou povoleny. Nejsou povoleny optické zaměřovače v jakékoliv formě.

Perkusní pistole – perkusní pistole civilní bez omezení ráže; povolen napínáček.

Perkusní revolver – perkusní revolver bez omezení ráže; pouze pevná mířidla – nejsou povolena mikrometrická hledí.

 

Počet startujících v jednotlivých kategoriích není limitován.

Každý účastník se může zapsat  do libovolného počtu kategorií.

Řešení závad při střelbě : závady si každý střelec řeší samostatně na svém střeleckém místě a v čase určeném pro střelbu v dané kategorii za dodržení všech bezpečnostních opatření. V případě větších nebo neodstranitelných závad střelec střelbu ukončí a vyčká pokynů řídícího střelby.


PŘEDMĚTEM ZÁVODU JE MÍŘENÁ STŘELBA NA MEZINÁRODNÍ PISTOLOVÝ TERČ 50/20
střílí se dle pravidel sportovní střelby a níže uvedených  propozic.

Mířená střelba na pistolový mezinárodní terč 50/20 pro perkusní pušky civilní, perkusní pušky vojenské a jednoranové zadovky
Střelba na vzdálenost: 50m, ve stoje a bez opory
Počet ran: 13;  odepisují se 3 nejhorší rány.
V čase:   30 minut/ terč
Na každý terč se střílí bez nástřelu.
Střelci mají povoleny pozorovací dalekohledy.
Hlášení zásahů střelci jinou osobou není povoleno.

Mířená střelba na pistolový mezinárodní terč 50/20 pro perkusní pistoli a perkusní revolver
Střelba na vzdálenost: 25m,  ve stoje, bez opory a jednoruč.
Počet ran: 13;  odepisují se 3 nejhorší rány.
V čase:   30 minut/ terč
Na každý terč se střílí bez nástřelu.
Střelci mají povoleny pozorovací dalekohledy.
Hlášení zásahů střelci jinou osobou není povoleno.


Protesty do 15 minut po zveřejnění výsledků s vkladem ve výši startovného do rukou rozhodčího. Při zamítnutí protestu propadá vklad ve prospěch pořadatele.


Tři nejlepší výsledky ze všech 5-ti kol se  sčítají v rámci každé kategorie (perkusní puška civilní, perkusní puška vojenská, perkusní pistole a perkusní revolver) . Každa z kategorií bude vyhodnocena samostatně . 

Sponzor soutěže :

logo
www.kerberostrade.cz

  Hodně štěstí, pevnou ruku a bystré oko všem soutěžícím!


 

 

Účastníci této soutěže se zapojili do akce boje proti regulaci zbraní ze strany EU. Svou angažovanost vyjadřují zakoupením a nošením trik s protiregulačními motivy.

 

 

 

 

 

 A K.N.J.S.S.