Pozvánka na soutěž ve střelbě z perkusních zbraní

Pozvánka na 10. ročník

„CELOSEZÓNNÍ  PĚTIKOLOVÉ  SOUTĚŽE “

ve střelbě z perkusních  pušek civilních,

perkusních pušek vojenských,

perkusních pistolí

a perkusních revolverů

 

Zpříjemněte si víkend společností zkušených předovkářů a střeleckých es, zúčastňujících se republikových i mezinárodních mistrovství!

Je ctí  s nimi soutěžit…………

Je obohacující s nimi diskutovat………….

Je obdivuhodná jejich vstřícnost vůči začátečníkům……….

….Petr Bartošek, Miroslav Halabrín,  Radim Hladký, Milan Chalcař, Milan Jozek,  Libor Sobala…..   


 


 
 • Pořádající: AVZO Budišov nad Budišovkou

 • Místo konání: Střelnice AVZO Budišov nad Budišovkou ( mapa zde)
 • Datum konání 1.kolo: neděle 28/5 2017
 • Datum konání 2.kola: neděle 18/6 2017
 • Datum konání 3.kola: neděle 23/7 2017
 • Datum konání 4.kola: neděle 13/8 2017
 • Datum konání 5.kola: neděle 17/9 2017


 • Zahájení střelby: v 9.00 hodin, zápis možný do zahájení střelby (prezentace od 8.30 hod.)

 • Soutěže se mohou zúčastnit střelci z řad veřejnosti

 • Střelecké pomůcky: ochrana zraku a sluchu jsou povinné – pozorovací dalekohled  je povolen

 • Startovné:  150,- Kč  jednorázový poplatek za jednu disciplínu po celou dobu konání soutěže ( pro 5kol)

 • Občerstvení: k dispozici jsou tradiční klobásy vynikající chuti ze soukromého uzenářství, nealko, káva, čaj

 • Oblečení: libovolné. Povoleny jsou střelecké kabáty, střelecká obuv

 • Akce bude probíhat za každého počasí, střelecká stanoviště jsou krytá

 • Rozhodčí: Miroslav Panák a Ing. Martin Duroň

 • Správce střelnice: Petr Bartošek

 • Před zahájením závodu budou střelci seznámeni s bezpečnostními zásadami a provozním řádem střelnice


 • Všichni střelci budou startovat na vlastní nebezpečí a budou zodpovědni za způsobené škody

 Případné dotazy zasílejte na e-mail: bape@razdva.cz. Kontaktní osoby:  Petr Bartošek (739 040 081)


 

STŘELBA V KATEGORIÍCH:

Perkusní puška civilní –  perkusní puška civilní bez omezení ráže;  je povolen napínáček a dioptr. Možno střílet i perkusní puškou vojenskou.

Perkusní puška vojenská – perkusní puška vojenská ráže .54 nebo větší;  zbraň bez úprav, musí odpovídat své historické předloze. Není povolen napínáček ani dioptr.

Perkusní pistole – perkusní pistole civilní bez omezení ráže; povolen napínáček.

Perkusní revolver – perkusní revolver bez omezení ráže; pouze pevná mířidla – nejsou povolena mikrometrická hledí.

 


Počet startujících v jednotlivých kategoriích není limitován.

Každý účastník se může zapsat  do libovolného počtu kategorií.

Řešení závad při střelbě : závady si každý střelec řeší samostatně na svém střeleckém místě a v čase určeném pro střelbu v dané kategorii za dodržení všech bezpečnostních opatření. V případě větších nebo neodstranitelných závad střelec střelbu ukončí a vyčká pokynů řídícího střelby.

 


PŘEDMĚTEM ZÁVODU JE MÍŘENÁ STŘELBA NA MEZINÁRODNÍ PISTOLOVÝ TERČ 50/20
střílí se dle pravidel sportovní střelby a níže uvedených  propozic.

Mířená střelba na pistolový mezinárodní terč 50/20 pro perkusní pušky civilní a perkusní pušky vojenské
Střelba na vzdálenost: 50m, ve stoje a bez opory
Počet ran: 13;  odepisují se 3 nejhorší rány.
V čase:   30 minut/ terč
Na každý terč se střílí bez nástřelu.
Střelci mají povoleny pozorovací dalekohledy.
Hlášení zásahů střelci jinou osobou není povoleno.

Mířená střelba na pistolový mezinárodní terč 50/20 pro perkusní pistoli a perkusní revolver
Střelba na vzdálenost: 25m,  ve stoje, bez opory a jednoruč.
Počet ran: 13;  odepisují se 3 nejhorší rány.
V čase:   30 minut/ terč
Na každý terč se střílí bez nástřelu.
Střelci mají povoleny pozorovací dalekohledy.
Hlášení zásahů střelci jinou osobou není povoleno.


Protesty do 15 minut po zveřejnění výsledků s vkladem ve výši startovného do rukou rozhodčího. Při zamítnutí protestu propadá vklad ve prospěch pořadatele.


Tři nejlepší výsledky ze všech 5-ti kol se  sčítají v rámci každé kategorie (perkusní puška civilní, perkusní puška vojenská, perkusní pistole a perkusní revolver) . Každa z kategorií bude vyhodnocena samostatně . 

Sponzor soutěže :

logo
www.kerberostrade.cz

  Hodně štěstí, pevnou ruku a bystré oko všem soutěžícím!


 

 

Účastníci této soutěže se zapojili do akce boje proti regulaci zbraní ze strany EU. Svou angažovanost vyjadřují zakoupením a nošením trik s protiregulačními motivy.

Možnost objednávky a více informací
zde

 

 

 

 

 

 

 

 A K.N.J.S.S.