Pozvánka na 7. ročník střelecké soutěže „OPAVSKÝ OSTROSTŘELEC“

ve střelbě z perkusních předovek,

perkusních zadovek a jednoranových nábojových pušek

a westernových opakovacích pušek


Ke 155. výročí Battle of the Wilderness (bitva v Divočině) 5.-7. května 1864.
 
Bitva odehrávající se v hustě zalesněné a bažinaté střední části Virginie byla jednou z prvních bitev generála Ulyssese S. Granta při jeho tažení na jižanský Richmond.                                                                                                                                                                                                                                 The ,,Rock of Erin“, autor :Don Troiani

 • Místo konání: Střelnice SSK Ostroj Opava (Olomoucká ulice, ihned za areálem Slezské nemocnice odbočka vpravo, cesta k zahrádkářským koloniím)
 • Datum konání: 12. října 2019 – sobota
 • Zahájení střelby v 9.00 hodin, zápis možný do zahájení střelby (prezentace od 8.00 hod.)
 • Soutěže se mohou zúčastnit střelci z řad veřejnosti, kteří řádně zašlou přihlášku.
 • Střelecké pomůcky (ochrana zraku a sluchu) jsou povinné – pozorovací dalekohled  je povolen
 • Startovné:  350,- Kč (v ceně startovného je zahrnuto teplé jídlo, moučník, nealko pivo, káva, čaj a střelba na malovaný terč).
 • Kupóny pro vyzvednutí hlavního jídla obdrží každý střelec při registraci a zaplacení startovného.
 • V případě, že bude střelec chtít zajistit jídlo i pro svůj doprovod, je nutné tuto skutečnost sdělit předem do přihlášky.
 • Cena jídla pro nestřelce je 120,-Kč/osobu.
 • Přihlášky a případné dotazy zasílejte na e-mail: opavskyostrostrelec@gmail.com.
 • Kontaktní osoby: 603 454 397 (Lubomír Šimek), 605 536 501 (Petra Šimková)
 • Poslední termín pro zaslání přihlášek: 05. října 2019 (kapacita střelnice je omezená)
 • Dobové oblečení nebo alespoň jeho doplňky jsou vítány. Není povoleno maskáčové oblečení a sportovní střelecké kabáty.
 • Akce bude probíhat za každého počasí, střelecká stanoviště jsou krytá, s dobrým zázemím včetně toalet
 • Rozhodčí: Ing. Miroslav Panák a Ing. Martin Duroň
 • Správce střelnice: p. Vlasta Zatloukalová
 • Před zahájením závodu budou střelci seznámeni s bezpečnostními zásadami a provozním řádem střelnice
 • Všichni střelci budou startovat na vlastní nebezpečí a budou zodpovědni za způsobené škody.

  Přihlásit se ZDE


STŘELBA V KATEGORIÍCH:

Perkusní předovky – pouze perkusní pušky a jejich repliky, jejichž vznik je datován nejpozději do konce 19.století. Nejsou povoleny moderní předovky typu In-line,Vortek, Evolution apod. Jsou povoleny všechny perkusní pušky nabíjené ústím hlavně, bez ohledu na ráži. Jsou povolena pouze mechanická mířidla, dioptry a tunely taktéž.

Perkusní zadovky a jednoranové nábojové pušky – u perkusních zadovek jsou povoleny všechny perkusní zadovky bez ohledu na ráži. Jsou povolena pouze mechanická mířidla, dioptry a tunely taktéž. U jednoranových nábojových pušek jsou povoleny zbraně a nebo repliky originálů vyrobených do r. 1890 na náboje se středovým zápalem. Jsou povolena pouze mechanická mířidla, dioptry a tunely taktéž.

Westernové opakovací pušky – jsou povoleny pouze westernové opakovací pušky do r. 1894 nebo jejich repliky schválené SASS, na pistolové a revolverové náboje se středovým zápalem. Jsou povolena pouze mechanická mířidla, dioptry a tunely taktéž.

V každé kategorii musí závodit nejméně 5 střelců, jinak bude sloučena (týká se to zejména perkusních zadovek – sloučení s předovkami)

Každý účastník se bude moci zapsat pouze do jedné z kategorií a s vybranou zbraní absolvuje celý závod, včetně střelby na malovaný terč a vloženého závodu „Staročeská střelnice“. Není dovoleno v průběhu závodu měnit zbraně.

Řešení závad při střelbě : závady si každý střelec řeší samostatně na svém střeleckém místě a v čase určeném pro střelbu v dané kategorii za dodržení všech bezpečnostních opatření. V případě větších nebo neodstranitelných závad střelec střelbu ukončí a vyčká pokynů řídícího střelby.


PŘEDMĚTEM ZÁVODU JE:

1. Mířená střelba na tři druhy terčů (Mezinárodní 50/20, York a Orel)
2. Střelba na malovaný terč
(vložená disciplína)

3. Staročeská střelnice (vložená disciplína)

Střílí se dle pravidel sportovní střelby a níže uvedených  propozic.

1. Mířená střelba na tři druhy terčů (hlavní závod)

Mířená střelba na pistolový mezinárodní terč 50/20
Střelba na vzdálenost: 50m, 10ran ve stoje a bez opory.
V čase:   Perkusní předovky: 15minut/ terč
Perkusní zadovky a jednoranové nábojové pušky: 10min/terč
Opakovací pušky: 8minut/ terč
Střelci mají povoleny pozorovací dalekohledy. Hlášení zásahů střelci jinou osobou není povoleno.
Na každý terč se střílí bez nástřelu.

Mířená střelba na terč York
Střelba na vzdálenost 50m, 10ran ve stoje a bez opory.
V čase:   Perkusní předovky: 15minut/ terč
Perkusní zadovky a jednoranové nábojové pušky: 10min/terč
Opakovací pušky: 8minut/ terč
Střelci mají povoleny pozorovací dalekohledy. Hlášení zásahů střelci jinou osobou není povoleno.
Na každý terč se střílí bez nástřelu.

Mířená střelba na terč Orel
Střelba na vzdálenost 50m, 10ran ve stoje a bez opory.
V čase:   Perkusní předovky: 15minut/ terč
Perkusní zadovky a jednoranové nábojové pušky: 10min/terč
Opakovací pušky: 8minut/ terč
Střelci mají povoleny pozorovací dalekohledy. Hlášení zásahů střelci jinou osobou není povoleno.
Na každý terč se střílí bez nástřelu.

2. Střelba na malovaný terč (vložená disciplína)
Tato bude probíhat souběžně s hlavním závodem. Každý střelec má jeden výstřel. Střelec, jehož zásah bude nejblíže  znázorněného středu, terč získává.

3.Vložená disciplína – Staročeská střelnice
Tato bude probíhat souběžně s hlavním závodem. Každý střelec si může zakoupit 3-5 výstřelů na tři cíle (platí se samostatně 10,-Kč za výstřel). Střelec, jehož 3 zásahy budou 100% úspěšné získává cenu.

Protesty do 15 minut po zveřejnění výsledků s vkladem ve výši startovného do rukou rozhodčího. Při zamítnutí protestu propadá vklad ve prospěch pořadatele.


FINÁLE:

 • Výsledky z hlavního závodu ze všech tří terčů se sčítají.
 • Z každé kategorie vzejde  jeden vítěz, který postupuje do finálního klání.
 • V případě většího počtu střelců v jedné kategorii (více než 15) postupují do finále 2 nejlepší z každé kategorie.
 • Každý z finalistů si vytáhne hrací kartu.
 • Střelec, jehož hrací karta bude mít nejvyšší bodovou hodnotu vybírá pro všechny tři finalisty shodný terč pro finálový rozstřel.
 • Každý z finalistů vystřelí 5 ran v maximálním čase 10 minut.
 • Z tohoto klání vzejde jediný vítěz ….. Opavský ostrostřelec

 

  H O D N O C E N Í :
BUDE VYHLÁŠEN: hlavní vítěz „Opavský ostrostřelec“ – 1. místo a střelci, kteří zaujali 2. a 3. místo.

VĚCNÉ CENY: věcné ceny + diplomy a prestižní medaile obdrží všichni tři finalisté.

 

 HLAVNÍ VÍTĚZ
kromě titulu „Opavský ostrostřelec pro období 2019/2020“ obdrží možnost výberu ze dvou cen:

Perkusní terčová  pistole CONTINENTAL TARGET .45 s francouzkým napínáčkem
od firmy D. Pedersoli v hodnotě 9 690,-Kč


 


  nebo
REVOLVER SA 1873 r. .45LC od firmy F.LLI Pietta v hodnotě 10 990,-Kč
(po splnění zákonných požadavků)


 


 
Finálový střelec na 2. pozici
obdrží možnost výběru ze dvou cen : Pozorovací střelecký dalekohled 20-60×60 s trojnožkou a laserovým zaměřovačem v hodnotě 3900,-Kč nebo zápalky dle vlastní volby (1000ks zápalek RWS No. 1075 Plus nebo 1000ks zápalek RWS No. 1081 nebo 1500 ks zápalek SP Fiocchi nebo 1500 ks zápalek Fiocchi LP nebo 1500 ks zápalek Fiocchi LR)

 Finálový střelec na 3. pozici
obdrží : Zápalky dle vlastního výběru ( 500ks zápalek RWS No. 1075 Plus nebo 400ks zápalek RWS No. 1081 nebo 750ks zápalek SP Fiocchi nebo 750ks zápalek Fiocchi LP nebo 750 ks zápalek Fiocchi LR)

 

!!!   Cena pro všechny účastníky závodu  !!!
Slevový kupón od firmy KERBEROS Trade s.r.o. na nákup zboží od výrobců: Davide Pedersoli, F.LLI Pietta a Henry Repeating Arms


 

Hlavní sponzor soutěže :

logo
www.kerberostrade.cz

 

 Pořadatel této akce pořizuje obrazový záznam (foto, video) probíhajících aktivit pro účely dokumentace akce,
zpravodajství o akci a prezentace činnosti. Svou účastí dáváte najevo, že souhlasíte s případným zachycením své podoby
během akce a následným zveřejněním takových snímků.
Za záznamy pořízené a zveřejněné jinými osobami než zástupci pořadatele nenese pořadatel zodpovědnost.

 Pořadatel si vyhrazuje právo změn v soutěži a těchto propozic.

 

Hodně štěstí, pevnou ruku a bystré oko všem soutěžícím!