Ohlédnutí za 7. ročníkem střelecké soutěže ,,OPAVSKÝ OSTROSTŘELEC“

 Sobota, 12.10. 2019 – na Střelnici Svatá Anna v Opavě se v hojném počtu sjeli střelci z různých koutů ČR, připraveni utkat se na střeleckém klání 7. ročníku Opavského ostrostřelce 2019. Bohužel, tradiční zástupci polské střelecké komunity v letošním roce chyběli, dík souběžně konanému Mistrovství Polska ve střelbě z perkusních zbraní.
Také letos počasí střelcům i organizátorům závodu přálo, bylo počátkem ,,babího léta“. Střelnice  p. Oldřicha Gavendy disponuje skvělým zázemím. Do vylepšení jejího technického stavu investoval spoustu práce a úsilí celé své rodiny.

 

 

 

 

 

Po roce srdečné vítání s přáteli a povinná registrace před soutěží……
 Sponzorem soutěže byla firma Kerberos Trade spol. s.r.o., která také poskytla hlavní cenu – perkusní terčovou pistoli Continental Target r. .45 s francouzkým napínáčkem od firmy Davide Pedersoli v hodnotě 9 690,- Kč nebo revolver SA 1873 r. .45 LC od firmy F.LLI Pietta v hodnotě 10 990,-Kč (po splnění zákonných požadavků). Výběr byl jen na vítězi Opavského ostrostřelce, což je opravdu ojedinělý přístup ze strany sponzora, na obdobných soutěžích…..  možnost volby.
Střelcům na 2. a 3. místě pak hodnotné dary ve formě perkusních zápalek a zápalek určených k přebíjení nebo střeleckého dalekohledu. Také sponzorovala část cen do ,,Staročeské střelnice“ a  ceny do tomboly.

      

Chvíle napětí před závodem…..ale i diskuze, vzájemné sdělování poznatků či kamarádské popichování….

  

Střelecké klání zahájil p. Lubomír Šimek, který střelce i jejich doprovod poučil o bezpečnosti a seznámil s provozním řádem střelnice a s pravidly soutěže. Soutěže se aktivně zúčastnilo 46 střelců ve 3 kategoriích. 

 Je čas začít…… Střelci stříleli ve čtyřech směnách, celkem na 12 stavech. Postupně, dle propozic 10 mířených ran na mezinárodní pistolový terč 50/20, terč York a terč Orel, v limitovaném čase 15minut/terč pro Perkusní předovky, 10minut/terč  pro Perkusní zadovky a jednoranové nábojové pušky a  8minut/terč pro Westernové opakovací pušky. Časovým limitem a výběrem terčů byl tak závod odlišen od ostatních klasických závodů v mířené střelbě na mezinárodní terč. 

 

  

 
Díky velmi hojné účasti střelců bylo možné obdivovat i jejich soutěžní zbraně, mezi nimiž byly i mnohé skvosty.
V kategorii Perkusní zadovky a jednoranové nábojové pušky se objevily originály zbraní – pěchotní puška Peabody 1867, švýcarská terčovnice systému Martini-Henry. V replikách byly hojně zastoupeny pušky Sharps 1859 i 1874, Winchester 1885, Rolling Block.
V kategorii Westernové opakovací pušky to byly nejen repliky Winchester 1866, 1873, 1892 a 1894 různých výrobců, ale třeba i Henry 1860 a Colt Lightning. Několik střelců se účastnilo s puškami Henry Big Boy americké firmy Henry Repeating Arms v různých rážích.
V kategorii Perkusní předovky  byly k vidění repliky jak civilních pušek Kentucky, Hawken, Frontier, tak pušek vojenských jako Lorenz 1854, CS 1862 Richmond, Remington 1863 Zouave, 1860 Volunteer – většina od firmy Davide Pedersoli.Organizátoři jako vždy bedlivě dbali na dodžování všech regulí. Na dodržování bezpečnosti přísně dohlížela také správcová střelnice, p. Vlasta Zatloukalová. Přítomen byl i majitel, pan Oldřich Gavenda.

 Soutěž se nesla ve velmi přátelském duchu, byť rivalitou a snahou zazářit a odnést si titul společně s hlavní cenou byl poznamenán každý ze zúčastněných střelců. Úsměvy a pohoda nebyly nikomu cizí…..     Dostříleno…..následuje výměna terčů…..


 

 

      

  

O střelce bylo tak jako každoročně, i letos dobře postaráno. V ceně startovného bylo celodenní jídlo. O výtečný moučník k ranní kávě se opět postarala cukrářka z Háje ve Slezsku p. Jana Grydilová z firmy Homedorty.cz  (dcera na opavsku proslaveného poručíka Reného Vitáska). Její kakaové řezy byly jedinečné.
K obědu byla dostatečná porce vynikajícího hovězího guláše od opavského šéfkuchaře. A sladkou tečku na závěr tvořily vymazlené a lahodné palačinky s domácí meruňkovou marmeládou zkušené kuchařky p. Daňkové.
Tradiční brambůrky byly nachystány k uždibování  na tácech po celý den a napomáhaly zklidňovat nervy zúčastněných.

   

  

   Rodinná pohoda ……malá střelecká nadějě…  Marta, Martin a Prokůpek.

 

 Rodina Szotkových se mohla pochlubit nejhojnějším zastoupením svých členů – na fotce vlevo pyšný otec –  p. Bedřich Szotek se svými syny Reném a Danielem.Nad celou soutěží dozorovali a střelecké výsledky vyhodnocovali kvalifikovaní rozhodčí p. Ing. Miroslav Panák společně s Ing. Martinem Duroněm. Spravedlivě a nekompromisně……

     Krácení času debatováním,  sdělováním novinek a poznatků……


   
Souběžně s hlavním závodem probíhala také střelba na Malovaný terč. Ten nesl v letošním roce dobový výjev Slezského muzea města Opavy, které je nejstarším veřejným muzeem na území dnešní České republiky a jeho historie sahá až do roku 1814. Zároveň je se svými 2 400 000 sbírkovými předměty třetím největším muzeem v ČR.
Jednotliví střelci měli možnost zasáhnout střed terče jedinou střelou, vystřelenou ze své pušky, se kterou absolvovali také hlavní závod.  Opravdu velmi blízko k získání terče měl p. Libor Sobala a p. Milan Finstrle se svými cca 10 mm od středu. Pan Bedřich Szotek je však překonal střelbou ze své pušky Henry Big Boy . .44 Mag., vzdáleností pouhých 3mm a odnesl si tak spokojeně tuto soutěžní trofej – Malovaný terč Opavského ostrostřelce pro r. 2019. Zkušenému střelci z westernových opakovacích zbraní tímto srdečně blahopřejeme! (foto vpravo). Pro připomínku – majitel Malovaného terče Opavského ostrostřelce  r. 2018 byl p. Jiří Weigel (foto vlevo).   

  

 Po vyhodnocení terčů v rámci každé kategorie – perkusních předovek; perkusních zadovek a jednoranových nábojových pušek a westernových opakovacích pušek byli oceněni pamětními diplomy tři nejlepší střelci uvedeni v tabulce níže.

  Perkusní předovky  Body Perkusní zadovky a jednoranové nábojové pušky Body Westernové opakovací pušky  Body
1. místo Josef Čech 354 Lubomír Šimek  384 Jan Koleňák 363
2. místo  Tomáš Čech  306  Jiří Matyáš 367 Jaroslav Hradil  335
3. místo  Evžen Horák  267  Libor Flašar  356  Daniel Čáš  331

 

Do finálního klání pak ale postupovali dva nejlepší střelci z každé kategorie. Z kategorie perkusních předovek p. Josef Čech  s  354 body a p.  Tomáš Čech s 306 body. Z kategorie perkusních zadovek a jednoranových nábojových pušek p. Lubomír Šimek s 384 body a p. Jiří Matyáš s  367body. Z kategorie westernových opakovacích pušek p. Jan Koleňák s  363 body a p. Jaroslav Hradil s  335 body.
 

Každý z finalistů si vytáhl hrací kartu. Střelec, jehož hrací karta měla nejvyšší bodovou hodnotu vybral pro všech šest finalistů shodný terč pro finálový rozstřel. Tuto výsadu získal p. Jiří Matyáš. Pro sebe a své soupeře vybral Terč Orel.

 
 Každý z finalistů měl vystřelit 5 ran v maximálním čase 10 minut. Po vyhodnocení výsledků z tohoto nelehkého klání vzešel vítěz Opavský ostrostřelec – pro rok 2019/2020. Tímto se stal p. Jaroslav Hradil, kterému tímto srdečně gratulujeme.  Na 2. místě skončil p. Lubomír Šimek (na fotu vlevo) a na 3. místě p. Tomáš Čech  (na fotu vpravo).


 


Jméno střelce Počet bodů Kategorie zbraně Konečné pořadí
Jaroslav Hradil  75 Westernová opakovací puška 1.
 Lubomír Šimek 70 Perkusní a jednoranová nábojová zadovka 2.
 Tomáš Čech  45 Perkusní předovka 3.
 Jiří Matyáš  40 Perkusní a jednoranová nábojová zadovka 4.
 Jan Koleňák  35 Westernová opakovací puška 5.
 Josef Čech  31 Perkusní předovka 6.Prestižní ,,pohár“, medaili a diplom novému Opavskému ostrostřelci p.  Jaroslavu Hradilovi předával zástupce firmy Kerberos Trade s.r.o. p. Lubomír Šimek společně s vybojovanou a zvolenou hlavní cenou – terčovou pistolí Continental Target r. .45 s francouzkým napínáčkem od firmy Davide Pedersoli v hodnotě 9 690,- Kč. 
Spokojenost všech střelců na 1. -3. místě byla znát. Po zasloužených a dobře odvedených výsledcích byli po zásluze odměněni…. Čekaly na ně jedinečné medaile a diplomy a ceny dle vlastního výběru.   

Po vyhlášení Opavského ostrostřelce 2019 a střelců na 2. a.3. místě byl také slavnostně předán malovaný terč vítězi této disciplíny – p. Bedřichu Szotkovi.

        

Napjatá atmosféra panovala také u  Staročeské střelnice. Tato byla umístěna ve vzdálenosti 18m od střeleckého stanoviště. Střelec si mohl zakoupit 3-5 ran podle toho jak se cítil, že danou disciplínu zvládne. Jeho úkolem bylo sestřelit 3 kulatinky, symbolizující ,,špejle“ pouťových střelnic. Po zdárném vykonání úkolu si mohl vybrat z bohatých cen „Staročeské střelnice“ – triček se střeleckými motivy, westernových karet Pedersoli, kšiltovek Pedersoli, Henry a Pachmayr, zámků na zbraně, krabiček na náboje, ale i něco dobrého na zub – z trvanlivých salámů, čokolád, oplatek případně dalších upomínkových předmětů.
 
 


Úkol nebyl nejlehčí, což dokazovaly výsledky účastníků. Skupinu střelců, kteří se mohli pochlubit sestřelením všech tří  kulatin a tudíž 100% uspěšností v této disciplíně tvořili: Evžen Horák, Tomáš Čech, Milan Chalcař, Anton Gabriš a Bedřich Szotek. Srdečně všem blahopřejeme  a obdivujeme jejich přesnou mušku!
Nevybrané ceny ze Staročeské střelnice byly na závěr slosovány v tombole. Tímto bylo poskytnuto více vzrušení a zábavy všem zúčastněným střelcům a díky bohaté tombole se dostalo téměř na každého. 

 

 

 


  


       Je dobojováno, opět přáteli…….
 

 


Největší poděkování patří opět majiteli střelnice p. Oldřichu Gavendovi a jeho paní Aleně Gavendové, kteří akci v areálu střelnice umožnili, p. Aleně Gavendové a p. Vlastě Zatloukalové – správkyni střelnice za pomoc při při přípravě celé akce, p. Aleně Gavendové za řízení chodu kuchyně a p. Daňkové za její kuchařské umění, které zde předvedla.

Fotografu p. Vladimíru Kalusovi, který celou akci zdokumentoval, za pořízení bohatého fotografického materiálu.

https://r82k.rajce.idnes.cz/OO2019_Vladimir_Kalus/

https://r82k.rajce.idnes.cz/OO2019_Malovany_terc/

Velký dík náleží  p. Janě Kostřibové, která zaznamenávala zásahy střelců v malovaném terči a pořizovala zde fotodokumentaci.

Jak již bylo zmíněno, břímě vyhodnocení výsledků leželo i v letošním roce na bedrech uznávaného rozhodčího p. Ing. Miroslava Panáka a Ing. Martina Duroně. Oběma pánům tímto také uctivě děkujeme.

Poděkování patří rovněž také samotným členům organizačního týmu Opavského ostrostřelce za organizaci a přípravu celého závodu.

Největší dík však patří všem střelcům a jejich blízkým, kteří svou účastí celou akci vytvořili a dali tak najevo svou náklonnost ke společné zálibě i historické epoše.

  

 


logo
www.kerberostrade.cz

 

 

 

 

oo2016-foto-36