Ohlédnutí za 6. ročníkem střelecké soutěže ,,OPAVSKÝ OSTROSTŘELEC“  Sobota, 13.10. 2018 – na Střelnici Svatá Anna v Opavě se v hojném počtu sjeli střelci nejen z různých koutů ČR, ale tradičně také z Polska  (p. Marek Pyszny a Cezary Ziemecki) připraveni utkat se na střeleckém klání 6. ročníku Opavského ostrostřelce 2018. Počasí střelcům i organizátorům závodu přálo, bylo vyvrcholením ,,babího léta“. 
 


Soutěž zahájil p. Lubomír Šimek, který střelce i jejich doprovod poučil o bezpečnosti a seznámil s pravidly soutěže. Soutěže se aktivně zúčastnilo 52 střelců, což bylo o 11 více, oproti loňskému roku.

 


Sponzorem soutěže byla firma Kerberos Trade spol. s.r.o., která poskytla hlavní cenu – perkusní terčovou pistoli Continental Target r. .45 s francouzkým napínáčkem od firmy Davide Pedersoli v hodnotě 11 590,-Kč. Střelcům na 2. a 3. místě pak hodnotné dary ve formě perkusních zápalek a zápalek určených k přebíjení a střeleckého dalekohledu a některé ceny do tomboly.


 

 

O střelce bylo dobře postaráno, střelnice  p. Oldřicha Gavendy disponuje skvělým zázemím.  V ceně startovného bylo i celodenní jídlo. O výtečné pečivo k ranní kávě se postarala svými kakaovými řezy cukrářka z Háje ve Slezsku p. Jana Grydilová z firmy Homedorty.cz (dcera na opavsku proslaveného poručíka Reného Vitáska).
K obědu byla velká porce lahodného hovězího guláše od opavského šéfkuchaře a o závěrečné jablečné záviny se postaraly 82-letá babička Věra Brožková a manželky organizátorů.  Tradiční brambůrky byly nachystány k uždibování  po celý den a napomáhaly zklidňovat nervy zúčastněných.
Je čas začít…… Střelci stříleli v pěti směnách, celkem na 12 stavech. Postupně, dle propozic 10 mířených ran na mezinárodní pistolový terč 50/20, terč York a terč Orel, v limitovaném čase 15minut/terč pro Perkusní předovky, 10minut/terč  pro Perkusní zadovky a jednoranové nábojové pušky a  8minut/terč pro Westernové opakovací pušky. Časovým limitem a výběrem terčů byl tak závod odlišen od ostatních klasických závodů v mířené střelbě na mezinárodní terč.
Díky velmi hojné účasti střelců bylo možné obdivovat i jejich soutěžní zbraně, mezi nimiž byly i mnohé skvosty. V kategorii Perkusní zadovky a jednoranové nábojové pušky se objevily originály zbraní – pěchotní puška Peabody 1867, švýcarská terčovnice systému Martini-Henry, puška Maynard a 1873 Springfield Trapdoor. V replikách byly hojně zastoupeny pušky Sharps, Winchester 1885, Rolling Block a k vidění byla i perkusní zadovka Gallager. V kategorii Westernové opakovací pušky to byly nejen repliky Winchester 1866, 1873, 1892 a 1894 různých výrobců, Marlin 1894, ale třeba i Henry 1860 a Colt Lightning. Několik střelců se účastnilo s puškami Henry Big Boy americké firmy Henry Repeating Arms v různých rážích. V kategorii Perkusní předovky  byly k vidění repliky jak civilních pušek Kentucky, Hawken, Gibbs a Underhammer, tak pušek vojenských jako Lorenz 1854, Remington 1863 Zouave, 1860 Volunteer, 1857 Württembergischen, většina od firmy Davide Pedersoli.

.
 

 

 
.

  

 


 


  
    

Organizátoři jako vždy bedlivě dbali na dodžování všech regulí. Na dodržování bezpečnosti přísně dohlížela také správcová střelnice, p. Vlasta Zatloukalová. Časoměřič bedlivě sledoval naopak p. Petr Bartošek


 


 

Soutěž se nesla ve velmi přátelském duchu, byť rivalitou a snahou zazářit a odnést si titul společně s hlavní cenou byl poznamenán každý ze zúčastněných střelců.


     

Výměna terčů……..

   

 

Nad celou soutěží dozoroval a střelecké výsledky vyhodnocoval kvalifikovaný rozhodčí p. Ing. Martin Duroň.    

 

  

Krácení času debatováním,  sdělováním novinek a poznatků……a společným pózováním před objektivy fotoaparátů.


 Byť si to někteří nemyslí, i děti, pod přísným a zkušeným dozorem svých rodičů na soutěž patří. Dokáží nejen mnohdy překvapit, ale jsou hlavně pokračovateli rodinných zálib a budoucími účastníky!


.

                                          
 

Ozdobou soutěže byli stejně tak jako v předešlých letech Ostrovští ostrostřelci z dalekého Ostrova nad Ohří  – Mgr. Petr Šindelář společně se svou manželkou Dominikou Šindelářovou, kteří budili ve svých zdobných uniformách opět obdiv svých střeleckých kolegů a přihlížejících. Jak už je známo, jejich spolek má za cíl obnovení tradic původního historického spolku C a K Výsadního občanského střeleckého sboru v Ostrově založeného v roce 1840. Více o jejich sdružení zde.
Přibylo střelců, kteří jim však směle konkurovali, což dokládají mnohé zveřejněné fotky. Mohli se právem pyšnit svým stylovým ošacením a předvést tak svou  stylizaci a náležitost k období či známým dobovým postavám.  

Souběžně s hlavním závodem probíhala také střelba na Malovaný terč. Ten nesl v letošním roce dobový výjev radniční věže města Opavy. Jednotliví střelci měli možnost zasáhnout střed terče jedinou střelou, vystřelenou ze své pušky, se kterou absolvovali také hlavní závod. Oproti loňskému roku zde bylo patrné velké zlepšení střelců, co se týče přesnosti – většina zásahů byla v kruzích terče a jejich rozmístění bylo velice zajímavé – zásahy se rozbíhaly  paprskovitě od středu. Opravdu velmi blízko k získání terče měl p. Libor Sobala, se svými 8 mm od středu. Pan Jiří Weigel jej však překonal se vzdáleností pouhých 6 mm a odnesl si tak spokojeně tuto soutěžní trofej – Malovaný terč Opavského ostrostřelce pro r. 2018. Zkušenému střelci z perkusních zbraní tímto srdečně blahopřejeme! (foto vlevo). Pro připomínku – majitel Malovaného terče Opavského ostrostřelce  r. 2017 byl p. Milan Chalcař (foto vpravo).
   

Po vyhodnocení terčů v rámci každé kategorie – perkusních předovek; perkusních zadovek a jednoranových nábojových pušek a westernových opakovacích pušek byli oceněni pamětními diplomy tři nejlepší střelci uvedeni v tabulce níže.

  Perkusní předovky  Body Perkusní zadovky a jednoranové nábojové pušky Body Westernové opakovací pušky  Body
1. místo  Marek Pyszny  347  Jiří Matyáš  380  Jan Koleňák  375
2. místo  Jaroslav Opletal  310  Jan Vrána  350  Jaroslav Hradil  321
3. místo  Petr Bartošek  282  Lubomír Šimek  342  Petr Brožek  301

 

Do finálního klání pak ale postupovali dva nejlepší střelci z každé kategorie. Z kategorie perkusních předovek p. Marek Pyszny s 347 body a p. Jaroslav Opletal s 310 body. Z kategorie perkusních zadovek a jednoranových nábojových pušek p. Jiří Matyáš s 380 body a p. Jan Vrána s 350 body. Z kategorie westernových opakovacích pušek p. Jan Koleňák s 375 body a p. Jaroslav Hradil s 321 body.


.

Každý z finalistů si vytáhl hrací kartu. Střelec, jehož hrací karta měla nejvyšší bodovou hodnotu vybral pro všech šest finalistů shodný terč pro finálový rozstřel. Tuto výsadu získal p. Jiří Matyáš . Pro sebe a své soupeře vybral Terč York, na kterém již v hlavním závodě dosáhl velice dobrého bodového zisku.
Každý z finalistů měl vystřelit 5 ran v maximálním čase 10 minut. Po vyhodnocení výsledků z tohoto nelehkého klání vzešel vítěz – Opavský ostrostřelec – pro rok 2018/2019. Tímto se stal p. Jan Koleňák, kterému tímto srdečně gratulujeme.  Na 2. místě skončil p. Jiří Matyáš (na fotu vlevo) a na 3. místě p. Jan Vrána (na fotu vpravo).

Jméno střelce Počet bodů Kategorie zbraně Konečné pořadí
Jan Koleňák 81 Westernová opakovací puška 1.
Jiří Matyáš 79 Perkusní a jednoranová nábojová zadovka 2.
Jan Vrána 71 Perkusní a jednoranová nábojová zadovka 3.
Jaroslav Hradil 62 Westernová opakovací puška 4.
Marek Pyszny 60 Perkusní předovka 5.
Jaroslav Opletal ml. 44 Perkusní předovka 6.Prestižní ,,pohár“, medaili a diplom novému Opavskému ostrostřelci p. Janu Koleňákovi předával zástupce firmy Kerberos Trade s.r.o. p. Lubomír Šimek společně s vybojovanou hlavní cenou – terčovou pistolí Continental Target r. .45 s francouzkým napínáčkem od firmy Davide Pedersoli v hodnotě 11 590,- Kč. 
Spokojenost všech střelců na 1. -3. místě byla znát. Po zasloužených a dobře odvedených výsledcích byli po zásluze odměněni…. Čekaly na ně jedinečné medaile a diplomy a ceny dle vlastního výběru. 

 

Po vyhlášení vítěze a střelců na 2. a.3. místě byl také slavnostně předán malovaný terč p. Jiřímu Weigelovi.      

Napjatá atmosféra panovala také u  Staročeské střelnice. Tato byla umístěna ve vzdálenosti 18m od střeleckého stanoviště. Střelec si mohl zakoupit 3-5 ran podle toho jak se cítil, že danou disciplínu zvládne. Jeho úkolem bylo sestřelit 3 kulatinky, symbolizující ,,špejle“ pouťových střelnic. Po zdárném vykonání úkolu si mohl vybrat z bohatých cen „Staročeské střelnice“ – triček se střeleckými motivy, westernových karet Pedersoli, kšiltovek Pedersoli, Henry a Pachmayr, zámků na zbraně, krabiček na náboje, ale i něco dobrého na zub – z trvanlivých salámů, čokolád, oplatek případně dalších upomínkových předmětů.


 


Úkol nebyl nejlehčí, což dokazovaly výsledky účastníků, ale i tak oproti loňskému roku zde bylo vidět značné zlepšení. Skupina střelců, kteří sestřelili 2 kulatiny ze tří se rozrostla. Stejně tak také vzrostl, a to je zásadní, počet střelců, kteří se mohli pochlubit sestřelením všech tří  kulatin a tudíž 100% uspěšností v této disciplíně. Tentokrát jich bylo již pět: Jiří Weigel, Jiří Matyáš, Marek Pyszny,  Miroslav Cupánek a Jakub Javůrek. V loňském roce se tímto výkonem pochlubil pouze jeden střelec a to p. Jiří Bolacký. Srdečně blahopřejeme všem letošním vítězům a obdivujeme jejich přesnou mušku!

 Nevybrané ceny ze Staročeské střelnice byly na závěr slosovány v tombole. Tímto bylo poskytnuto více vzrušení a zábavy všem zúčastněným střelcům a díky bohaté tombole se dostalo téměř na každého.


 


 Je dobojováno, opět přáteli…….a nashledanou za rok!Videozáznam ze závodů lze shlédnout zde. Zasloužil se o něj p. Jiří Kelnar, amatérský dopisovatel a Ireportér ČT, který  natáčí zajímavé akce a události v rámci opavského regionu. Jeho video bylo zařazeno mezi nejsledovanější videa 42. týdne! V  týdeníku Region Opavsko byl 30.10. zveřejněn také jeho článek ,,Koleňák je Opavským ostrostřelcem“.
 


Speciální poděkování patří opět majiteli střelnice p. Oldřichu Gavendovi a jeho paní Aleně Gavendové, kteří akci v areálu střelnice umožnili, p. Vlastě Zatloukalové – správkyni střelnice za pomoc při při přípravě celé akce,  fotografům p. Lence Janotě, p. Petru Bartoškovi a p. Vladimíru Kalusovi za pořízení bohatého fotografického materiálu, který celou akci zdokumentoval a p. Jiřímu Kelnarovi za pořízení poutavého videa.

 

Jak již bylo zmíněno, břímě vyhodnocení výsledků leželo i v letošním roce na bedrech uznávaného rozhodčího p. Ing. Martina Duroně a jeho asistentky  Jany, za což jim náleží opravdu velký dík.

 

Poděkování patří rovněž také členům organizačního týmu Opavského ostrostřelce za organizaci a přípravu celého závodu, která byla díky hojné účasti o mnoho náročnější než v předchozích ročnících.


Největší dík však patří všem střelcům a jejich blízkým, kteří svou účastí celou akci vytvořili a dali tak najevo svou náklonnost ke společné zálibě i historické epoše.


 

logo
www.kerberostrade.cz

Děkujeme  hlavnímu sponzoru soutěže, firmě Kerberos Trade s.r.o. za poskytnutí všech hodnotných cen.

 

 

Těšíme se opět na setkání s Vámi během 7.ročníku Opavského ostrostřelce i v r. 2019!

Organizační tým Opavského ostrostřelce

oo2016-foto-36