Ohlédnutí za 5. ročníkem střelecké soutěže ,,OPAVSKÝ OSTROSTŘELEC“

 Sobota, 21.10. 2017 – na Střelnici Svatá Anna v Opavě se v hojném počtu sjeli střelci nejen z různých koutů ČR, ale tradičně i z Polska  – p. Marek Pyszny, Arkadiusz Cwiek, Rafal Czerner a Cezary Ziemski) připraveni utkat se na střeleckém klání 5. ročníku Opavského ostrostřelce 2017. Počasí střelcům i organizátorům závodu přálo, neslo se ještě v dozvuku předchozích teplých dní. Byť nesvítilo slunce a bylo zataženo, ale bylo beze srážek a nad poměry stále teplo – dle předpovědi měl být tento den zlomový, což se také vyplnilo, protože už v neděli teploty zřetelně poklesly a od rána intenzivně pršelo.

Slavnostní zahájení soutěže proběhlo několika výstřely z malého děla, což střelce nabudilo a vyburcovalo k předvedení co nejlepších výsledků. Soutěže se aktivně zúčastnilo 41 střelců. Všichni byli poučeni o bezpečnosti a seznámeni s pravidly soutěže. Střelce tentokrát provázela smůla, týkající se zvýšené poruchovosti zbraní. Započala u mistra Polské republiky ve střelbě z perkusních zbraní – p. Marka Pyszneho, který odstoupil ze závodů ještě v přípravě. Prasklé bicí pero mu však náladu nezkazilo, byl zcela nad věcí a již avízoval svou účast v příštím ročníku. S drobnými závadami se potýkali i mnozí další. Nad celou soutěží dozoroval a střelecké výsledky vyhodnocoval kvalifikovaný rozhodčí p. Panák spolu se svým mladším kolegou p. Ing. Martinem Duroňem.
Sponzorem soutěže byla firma Kerberos Trade spol. s.r.o., která poskytla hlavní cenu – perkusní terčovou pistoli Continental Target r. .45 s francouzkým napínáčkem od firmy Davide Pedersoli v hodnotě 11 590,-Kč. Střelcům na 2. a 3. místě pak hodnotné dary ve formě perkusních zápalek a zápalek určených k přebíjení a střeleckého dalekohledu.
O střelce bylo dobře postaráno, střelnice  p. Oldřicha Gavendy disponovala skvělým zázemím.  V ceně startovného bylo i celodenní jídlo – ranní káva s voňavým perníkem z Dědova pekařství z Hradce nad Moravicí, výtečný polední guláš a závěrečné, čerstvě upečené koláčky 81-leté babičky Věry Brožkové a zelné záviny manželek organizátorů. Tradiční brambůrky k ochutnávce pak dodala firma Robert Hrubý z Velké Polomi.
 Soutěž se nesla ve velmi přátelském duchu, byť  rivalitou a snahou zazářit a odnést si titul společně s hlavní cenou byl poznamenán každý ze zúčastněných střelců. Organizátoři bedlivě dbali na dodžování všech regulí. Díky hojné účasti střelců bylo možné obdivovat i jejich soutěžní zbraně, mezi nimiž byly i mnohé skvosty. V kategorii Perkusní zadovky a jednoranové nábojové pušky se objevily originály zbraní:  dánská pěchotní puška Rolling Block 1867, švýcarská terčovnice systému Martini-Henry, puška Maynard a repliky pušek Sharps, Winchester 1885 a Sanftl. V kategorii Westernové opakovací pušky to byly nejen repliky Winchester 1866 a 1873, Marlin 1894, ale třeba i Henry 1860. Několik střelců se účastnilo s puškami Henry Big Boy americké firmy Henry Repeating Arms v různých rážích. V kategorii Perkusní předovky  byly k vidění repliky jak civilních pušek Kentucky a Hawken, tak pušek vojenských jako Lorenz 1854 a Remington 1863 Zouave.
Střelci stříleli ve čtyřech směnách, celkem na 12 stavech. Postupně, dle propozic 10 mířených ran na mezinárodní pistolový terč 50/20, terč York a terč Orel, v limitovaném čase 15minut/terč pro Perkusní předovky, 10minut/terč  pro Perkusní zadovky a jednoranové nábojové pušky a  8minut/terč pro Westernové opakovací pušky. Časovým limitem a výběrem terčů byl tak závod odlišen od ostatních klasických závodů v mířené střelbě na mezinárodní terč.
Souběžně s hlavním závodem probíhala i střelba na Malovaný terč. Ten nesl v letošním roce výjev páva – symbol města Opavy. Jednotliví střelci měli možnost zasáhnout střed terče jedinou střelou, vystřelenou ze své pušky, se kterou absolvovali také hlavní závod. Na mnohé z nich (fota některých jsou zveřejněna)  byla v dobových uniformách radost pohledět. Ne všichni střelci se však díky závadám střelby této disciplíny účastnili. Velmi blízko k získání terče měl p. Jiří Weigel, se svými 8 mm od středu. Pan Milan Chalcař jej však překonal s neuvěřitelnou vzdáleností pouhých 3 mm a odnesl si tak tuto soutěžní trofej– Malovaný terč Opavského ostrostřelce  r. 2017. Zkušenému střelci z perkusních zbraní tímto srdečně blahopřejeme!


 Ozdobou soutěže byli stejně tak jako v minulém roce Ostrovští ostrostřelci z dalekého Ostrova nad Ohří  – Mgr. Šindelář a Mgr. Kříž, kteří budili ve svých zdobných uniformách obdiv svých střeleckých kolegů a přihlížejících. Jejich spolek má za cíl obnovení tradic původního historického spolku C a K Výsadního občanského střeleckého sboru v Ostrově založeného v roce 1840. Více o jejich sdružení zde.
 

 Po vyhodnocení terčů vrámci každé kategorie – perkusních předovek; perkusních zadovek a jednoranových nábojových pušek a westernových opakovacích pušek vzešli ti nejlepší, kteří postupovali do finálního klání. Z kategorie perkusních předovek p. Miroslav Halabrín s 370 body (absolutně nejlepší v celkovém hodnocení) s puškou Sanftl r. .45 a p. Evžen Horák s 299 body s puškou Remington 1863 Zouave r.. 58; z kategorie perkusních zadovek a jednoranových nábojových pušek p. Jiří Matyáš s 325 body s originálem pušky Rollin Block 1867 a z kategorie westernových opakovacích pušek p. Jan Koleňák s 349 body s puškou Winchester 1873 r. .357 Mag. a p. Petr Brožek s 298 body s puškou Henry Big Boy r. .45 LC. Každý z finalistů si vytáhl hrací kartu. Střelec, jehož hrací karta měla nejvyšší bodovou hodnotu vybral pro všech pět finalistů shodný terč pro finálový rozstřel. Tuto výsadu získal p. Miroslav Halabrín. Pro sebe a své soupeře vybral pro finálový rozstřel Mezinárodní terč 50/20.
Každý z finalistů měl vystřelit 5 ran v maximálním čase 10 minut. Po vyhodnocení výsledků z tohoto klání vzešel vítěz – Opavský ostrostřelec – pro rok 2017/2018. Tímto se stal p. Evžen Horák, za což mu srdečně gratulujeme a obdivujeme jeho stoický klid a pevné nervy při konečném rozstřelu, kdy společně se svou předovkou ze sebe vydal maximum. Na 2. místě skončil p. Jan Koleňák a na 3. místě p. Jaroslav Halabrín.


 ,,Pohár“ novému Opavskému ostrostřelci p. Evženu Horákovi s úsměvem předával loňský vítěz, p. Petr Brožek, který postupem do finálové skupiny svým střeleckým protivníkům jasně vzkázal, že  se před ním musejí mít stále na pozoru. Zaslouženou hlavní cenu – terčovou pistoli Continental Target r. .45 s francouzkým napínáčkem od firmy Davide Pedersoli v hodnotě 11 590,- Kč.  pak předal spolumajitel společnosti Kerberos Trade s. r. o. p. Lubomír Šimek.
Spokojenost střelců na 1. -3. místě byla znát. Po zasloužených a dobře odvedených výsledcích byli po zásluze odměněni…..


 

Bylo dobojováno, opět přáteli…….

 


 Velmi napjatá atmosféra panovala u novinky letošního závodu – Staročeské střelnice. Tato byla umístěna ve vzdálenosti 20m od střeleckého stanoviště. Střelec si mohl zakoupit 5 ran. Jeho úkolem bylo sestřelit 3 kulatinky, symbolizující ,,špejle“ pouťových střelnic. Po zdárném vykonání úkolu si mohl vybrat z bohatých cen – triček se symboly opavského ostrostřelce, westernových karet Pedersoli, kšiltovek Pedersoli, vína, trvanlivých salámů aj. Úkol nebyl nejlehčí, což dokazovaly výsledky účastníků. Jen opravdu malá skupina střelců se mohla pochlubit sestřelením 2 kulatin ze tří. Jen jeden střelec pak sestřelním všech tří a to p. Jiří Bolacký. Srdečně blahopřejeme a obdivujeme jeho přesnou mušku!


 


 


Nevybrané ceny ze Staročeské střelnice byly na závěr slosovány v tombole. Tímto bylo poskytnuto více vzrušení a zábavy všem zúčastněným střelcům.


Speciální poděkování patří opět  majiteli střelnice p. Oldřichu Gavendovi, který akci v areálu umožnil, p. Vlastě Zatloukalové – správkyni střelnice za pomoc při při přípravě celé akce,  fotografu Petru Bartoškovi a Vladimíru Kalusovi za pořízení fotografického materiálu.

Jak již bylo zmíněno, břímě vyhodnocení výsledků leželo i v letošním roce na bedrech dvou uznávaných rozhodčích p. Miroslava Panáka a Ing. Martina Duroně, za což jim náleží  opravdu velký dík.

V neposlední řadě patří poděkování také členům organizačního týmu Opavského ostrostřelce za organizaci a přípravu celého závodu.

 

logo
www.kerberostrade.cz

Děkujeme  hlavnímu sponzoru soutěže, firmě Kerberos Trade s.r.o. za poskytnutí všech hodnotných cen.

 

Těšíme se opět na setkání s Vámi během 6.ročníku Opavského ostrostřelce i v r. 2018!

Organizační tým Opavského ostrostřelce

oo2016-foto-36