Nová petice

Dne 18.1. 2018 byla spuštěna  Nová petice pana Mgr. Pavla Černého, jejímž podpisem lze jednoduše vyjádřit svůj nesouhlas s omezováním práv držitelů legálních zbraní. Firma Kerberos Trade s.r.o. oslovuje své zákazníky s prosbou a výzvou  o aktivní zapojení do celé akce.
Všem zúčastněným velice děkuje!

 

NOVÁ PETICE 2018 ze dne 18. ledna 2018

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a Zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním a Smlouvě o fungování EU článku 227

My, níže podepsaní občané České republiky, žádáme prostřednictvím této Petice Poslaneckou sněmovnu, Senát Parlamentu ČR, jakož i prezidenta a vládu České republiky, aby znovu projednali a podpořili a schválili novelu ústavního zákona o bezpečnosti1 ČR, zakotvující do našeho ústavního pořádku právo na legální vlastnictví zbraní za účelem zajištění obrany a vnitřní i vnější bezpečnosti našeho státu. Tato novela, vyjadřuje symbolickou, ale hlavně praktickou garanci práv českých občanů, kteří plní zákonem striktně dané podmínky pro nabývání vlastnictví, držení a nošení zbraní, přičemž do budoucna bude ústavní zárukou zachování současných zákonných rámců, které jsou ověřeně dostatečně přísné a efektivní, čímž v praxi povede k výraznému zvýšení bezpečnosti občanů České republiky.

My, níže podepsaní občané České republiky, touto Peticí současně naléhavě vyzýváme dotčené orgány České republiky k odmítnutí implementace „unijní zákazové směrnice“2, neboť i dle „Lisabonské smlouvy“ a jejího článku 3463 je vnitřní a vnější bezpečnost členských států EU VÝHRADNĚ V GESCI KAŽDÉ ČLENSKÉ ZEMĚ. Taktéž protestujeme proti další, Evropskou komisí plánované regulaci bezproblémových a funkčních „zbrojních“ zákonů ČR, a to jakoukoliv formou omezování či zakazování obecně a nyní již také aktuálně konkrétně, protestujeme proti zákazu používání osvědčeného a nenahraditelného olova ve střelách palných zbraní a proti omezování zbraňových doplňků i nesmrtících sebeobranných prostředků.

Petiční výbor ve složení

Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v., Skloněná 7, Praha 9, 190 00
Jaroslav Pekařík, Ivaň 318, 691 23
Ing. Ivo Hofman, Hypšmanova 953, Praha 4, 149 00
Ing. Bc. Bohumil Straka, Ph.D., Kamenná čtvrť 628, Brno, 639 00

Poznámka: Zastupovat Petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen Petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb. – dále viz příloha).

………..celé znění petice  zde

 

 

!!! Nebuďme pasivní!!!          !!!Zapojme se!!!        !!!Jednejme rychle!!!

  

Co mohu udělat? Stačí jen málo………..

 

 


1. Vytisknout podpisový arch zde  a petici k podpisovému archu zde

2. Co nejrychleji shromáždit podpisy  sportovních střelců a sympatizantů s akcí z Vašeho okolí – přátel, rodinných příslušníků a pracovních kolegů, kteří Vás podpoří v boji za dobrou věc.

3. Arch  odeslat přímo na adresu:

Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v.
Euro Security Products, s.r.o.
Hyacintová 20
106 00 Praha 10

4. Nebo jej odevzdat na sběrném místě, seznam zde