Pistole Mortimer cal. .44 -Perk.

Mortimer – detaily.