Výsledky 10. ročníku pětikolové soutěže ve střelbě z perkusních zbraní

Perkus Budišov nad Budišovkou 17.9.2017 11a